Iнформацiйно-просвiтницька та освiтня Опубліковано 17.12.15

Засідання ради Товариства української культури «Славутич» / Заседание совета Общества украинской культуры «Славутич»

116 грудня у Національному культурному центрі України в Москві відбулося засідання ради Товариства української культури «Славутич», на якому було підбито підсумки роботи у 2015 році та визначено основні завдання та напрямки діяльності на 2016 рік.

У ході розмови зазначалося, що роботу Товариства у 2015 році було завершено 8 грудня обговоренням теми «З чим ви пов’язуєте свої надії: з наукою чи з Біблією?». Ґрунтовну лекцію на цю тему підготував та виголосив член Товариства, кандидат технічних наук, доцент Московського державного університету шляхів сполучення Олег Олійник. Спираючись на глибокі знання біблійного тексту та власний життєвий досвід, Олег Анатольович переконливо довів, що надії слід покладати на Біблію, а не науку. Прозвучали запитання про сенс життя, його тривалість тощо, відповіді на них доповідач підкріпив відповідними цитатами з Біблії.

Біблійну тему буде продовжено. Олег Анатольович готує наступну лекцію на тему «Біблія і християнство», на яку запрошуються всі бажаючі 12 січня 2016 року.

***

16 декабря в Национальном культурном центре Украины в Москве состоялось заседание совета Общества украинской культуры «Славутич», на котором были подведены итоги работы в 2015 году и определены основные задачи и направления деятельности на 2016 год.

В ходе разговора отмечалось, что работу Общества в 2015 году было завершено 8 декабря обсуждением темы «С чем вы связываете свои надежды: с наукой или с Библией?». Обстоятельную лекцию на эту тему подготовил член Общества, кандидат технических наук, доцент Московского государственного университета путей сообщения Олег Олейник. Опираясь на глубокие знания библейского текста и собственный жизненный опыт, Олег Анатольевич убедительно доказал, что надежды следует возлагать на Библию, а не науку. Прозвучали вопросы о смысле жизни, её продолжительности и т. д., ответы на них докладчик подкрепил соответствующими цитатами из Библии.

Библейскую тему будет продолжено. Олег Анатольевич готовит следующую лекцию на тему «Библия и христианство», на которую приглашаются все желающие 12 января 2016 года.