Бібліотека

DSC07465Шановні читачі!

У бібліотеці представлено видання з історії України, українського мовознавства, літературознавства, етнографії, мистецтвознавства, філософії, художню літературу тощо.

У нашій бібліотеці є видання Інституту історії України НАН України, Інституту літератури ім. Т. Шевченка та його Львівського відділення НАН України, Інституту археології НАН України, Наукового товариства імені Шевченка.

Крім того, у бібліотеці зберігаються книги, презентації яких відбувалися в Центрі протягом усіх років його діяльності. Це найкращі й найновіші твори сучасного українського письменства, дослідження з літературознавства, мовознавства, історії України, етнографії тощо.

Ви можете працювати з документами в затишній читальній залі бібліотеки. Ми також надаємо необхідні довідково-бібліографічні послуги, підбираємо літературу за тематикою досліджень та надаємо навчальні матеріали для вивчення української мови.

Бібліотека працює з понеділка по п’ятницю: 10.00-12.45, 14.00-17.45.

Субота й неділя – вихідні.

Адреса: вул. Арбат 9, будівля 1, Москва, 119019, РФ (м.”Арбатская”)

DSC07466

Уважаемые читатели!

В библиотеке представлены издания по истории Украины, украинскому языковедению, литературоведению, этнографии, искусствоведению, философии,  художественной литературе и т.д.

В нашей библиотеке хранятся издания Института истории Украины НАН Украины, Института литературы им. Т. Шевченко и его Львовского отделения НАН Украины, Института археологии НАН Украины, Научного общества имени Шевченко.

Кроме того, в библиотеке хранятся книги, презентации которых состоялись в Центре в течение многих лет его работы. Это лучшие и самые новые произведения современной украинской литературы, исследования по литературоведению, языковедению, истории Украины, этнографии и т.д.

Вы можете работать с документами в уютном читальном зале библиотеки. Мы также предоставляем необходимые справочно-библиографические услуги, подбираем литературу по тематике исследований и предоставляем учебные материалы для изучения украинского языка.

Библиотека работает с понедельника по пятницу: 10.00-12.45, 14.00-17.45.

Суббота и воскресенье – выходные.

Адрес: ул. Арбат 9, строение 1, Москва, 119019, РФ (м.”Арбатская”)

e-mail: ukrcenter_info@mail.ru

DSC07470

IMG_8468 IMG_8469 IMG_8479 IMG_8480 IMG_8484 IMG_8485 IMG_8486    IMG_8464 IMG_8465 IMG_8467