Бібліотека імені Богдана Ступки

DSC07465Шановні читачі!

У Бібліотеці представлено видання з історії України, українського мовознавства, літературознавства, етнографії, мистецтвознавства, філософії, художню літературу тощо.

Особливо цінну частину фонду становлять видання Інституту історії України НАН України, Інституту літератури ім. Т. Шевченка та його Львівського відділення НАН України, Інституту археології НАН України, Наукового товариства імені Шевченка.

Крім того, у бібліотеці зберігаються книги, презентації яких відбувалися в Центрі протягом 25-ти років його діяльності. А це найкращі й найновіші твори сучасного українського письменства, дослідження з літературознавства, мовознавства, історії України, етнографії тощо.

Ви можете працювати з документами в затишній читальній залі Бібліотеки. Ми також надаємо необхідні довідково-бібліографічні послуги, підбираємо літературу за тематикою досліджень та навчальні матеріали для вивчення української мови.

Бібліотека працює з понеділка по п’ятницю: 10.00-12.45, 14.00-17.45.

Субота й неділя – вихідні.

Адреса: вул. Арбат 9, будівля 1, Москва, 119019, РФ (м.”Арбатская”)

DSC07466

Уважаемые читатели!

В Библиотеке имени Богдана Ступки представлены издания по истории Украины, украинскому языковедению, литературоведению, этнографии, искусствоведению, философии,  художественной литературе и т.д.

Особенно ценную часть фонда составляют издания Института истории Украины НАН Украины, Института литературы им. Т. Шевченко и его Львовского отделения НАН Украины, Института археологии НАН Украины, Научного общества имени Шевченко.

Кроме того, в библиотеке хранятся книги, презентации которых состоялись в Центре в течение 20-ти лет его деяльности. А это лучшие и самые новые произведения современной украинской литературы, исследования по литературоведению, языковедению, истории Украины, этнографии и т.д.

Вы можете работать с документами в уютном читальном зале Библиотеки. Мы также предоставляем необходимые справочно-библиографические услуги, подбираем литературу по тематике исследований и учебные материалы для изучения украинского языка.

Библиотека работает с понедельника по пятницу: 10.00-12.45, 14.00-17.45.

Суббота и воскресенье – выходные.

Адрес: ул. Арбат 9, строение 1, Москва, 119019, РФ (м.”Арбатская”)

Тел.: +7 495 737 04 47.

e-mail: ukrcenter@bk.ru

DSC07470

IMG_8468 IMG_8469 IMG_8479 IMG_8480 IMG_8484 IMG_8485 IMG_8486    IMG_8464 IMG_8465 IMG_8467