Iнформацiйно-просвiтницька та освiтня Опубліковано 16.06.16

Українські культурологічні студії / Украинские культурологические студии

2016-06-15 10.45.50 (1)Під такою назвою у Національному культурному центрі України у м. Москві 14 червня стартував новий проект, розрахований на широке коло слухачів, які цікавляться філософією, історією, літературою, етнографією, релігією, мистецтвом.

Першу лекцію було присвячено українській діаспорі в слов’янських країнах, зокрема Сербії, Хорватії, Словаччині та Польщі. Вів її історик Анатолій МАНУЙЛЕНКО. Він глибоко й змістовно окреслив основні причини та історичні етапи переселення українців, а також становище й умови життя наших співвітчизників у країнах Європи сьогодні. Також науковець зосередив увагу присутніх на об’єднавчих факторах для українців за кордоном, насамперед довкола церкви, читалень, видавництв, товариств взаємодопомоги та культури.

Наступного разу мова йтиме про українську діаспору на Американському континенті. Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до розмови!

2016-06-15 10.42.23

***

Под таким названием в Национальном культурном центре Украины в г. Москве 14 июня стартовал новый проект, рассчитанный на широкий круг слушателей, интересующихся философией, историей, литературой, этнографией, религией, искусством.

Первую лекцию было посвящено украинской диаспоре в славянских странах, в частности Сербии, Хорватии, Словакии и Польше. Вел ее историк Анатолий МАНУЙЛЕНКО. Он глубоко и содержательно обозначил основные причины и исторические этапы переселения украинцев, а также положение и условия жизни наших соотечественников в странах Европы сегодня. Также ученый обратил внимание присутствующих на объединяющие факторы для украинцев за рубежом, прежде всего вокруг церкви, читален, издательств, обществ взаимопомощи и культуры.

В следующий раз речь пойдет об украинской диаспоре на Американском континенте. Приглашаем всех желающих присоединиться к разговору!