Iнформацiйно-просвiтницька та освiтня Опубліковано 08.06.16

З нагоди Дня журналіста / По случаю Дня журналиста

37 червня у Національному культурному центрі України у м. Москві відбулося засідання Українського молодіжного клубу, присвячене Дню журналіста.

Мова йшла про передумови виникнення української журналістики, зокрема релігійні, культурні, технічні, економічні, історію її  розвитку і становлення. З ґрунтовною цікавою лекцією на цю тему виступив керівник молодіжного клубу, журналіст Ярослав Копельчук.

Він зазначив,  що перше видання, схоже на газету, в Україні з’явилося в 1749 році у Львові і мало вигляд  одноденного листка польською мовою «Kuryer Lwowski». Тижневик «Львівська газета», який виходив протягом 1776 року французькою мовою, став наступним і був більшим за об’ємом інформації, а ще до окремих чисел мав додатки – кілька сторінок  «Новин» або «Оголошень».  Перший ілюстрований літературно-науковий журнал також почав виходити саме у Львові під назвою «Зібрання творів цікавих…». Він містив переклади матеріалів з французьких часописів, які стосувалися історії, географії, фізики тощо. А найтривалішим періодичним виданням в західній Україні того часу стала «Gazeta Lwowska», яка виходила з 1811 до 1939 року.

Окрему частину зустрічі було присвячено харківській та альманаховій журналістиці українських романтиків 1810-1820-х і 1830-1840-х років відповідно, а також виданням  «Украинский вестник», «Харьковские известия», «Русалка Дністрова», «Ластівка», «Южный русский сборник» та іншим.

Говорили і про альманахи «Записки о Южной Руси», «Хата» Пантелеймона Куліша, роль журналу «Основа» у розвитку української літератури.

В кінці зустрічі кожен з присутніх поділився своїм досвідом роботи в галузі журналістики та висловив думки щодо сучасної інформаційної ситуації в світі та в Україні зокрема.

2

***

7 июня в Национальном культурном центре Украины в г. Москве состоялось заседание Украинского молодежного клуба, посвященное Дню журналиста.

Речь шла о предпосылках возникновения украинской журналистики, в частности религиозных, культурных, технических, экономических, истории ее развития и становления. С обстоятельной лекцией на эту тему выступил руководитель молодежного клуба, журналист Ярослав Копельчук.

Он отметил, что первое издание, похожее на газету, в Украине появилось в 1749 году во Львове и имело вид однодневного листка на польском языке «Kuryer Lwowski». Еженедельник «Львівська газета», который выходил в течение 1776 года на французском языке, стал следующим и был большим по объему информации, а еще имел приложения – несколько страниц «Новостей» или «Объявлений». Первый иллюстрированный литературно-научный журнал начал выходить именно во Львове под названием  «Зібрання творів цікавих…».. Он содержал переводы материалов из французских журналов, которые касались истории, географии, физики и т. п. А самым продолжительным периодическим изданием в западной Украине того времени стала «Gazeta Lwowska», которая выходила с 1811 по 1939 год.

Отдельная часть встречи была посвящена харьковской и альманаховой журналистике украинских романтиков 1810-1820-х и 1830-1840-х лет соответственно, а также изданиям «Украинский вестник», «Харьковские известия», «Русалка Днестровская», «Ласточка», «Южный русский сборник» и другим.

Говорили и о альманахах «Записки о Южной Руси», «Хата» Пантелеймона Кулиша, роли журнала «Основа» в развитии украинской литературы.

В конце встречи каждый из присутствующих поделился своим опытом работы в области журналистики и высказал мнение относительно современной информационной ситуации в мире и в Украине в частности.