Культурно-мистецька Опубліковано 01.03.16

Чарівність і потужність світової класики / Очарование и мощь мировой крассики

аватаркаУ Національному культурному центрі України і Москві в рамках проекту «Єднання в музиці» відбувся концерт студентів Московського обласного базового музичного коледжу імені О. М. Скрябіна фортепіанного класу заслуженого працівника культури Московської області, лауреата міжнародних конкурсів Ольги Альошиної.

У концерті взяли участь студентки другого, третього і четвертого курсів. Обравши для виконання серйозні та напрочуд складні твори, вони підтвердили високий професійний рівень свого наставника і показали власні неабиякі таланти.

Судіть самі. Студентка другого курсу, лауреат обласних та міжнародних конкурсів Аліна Моїсеєва віртуозно виконала Партиту e-moll Й.-С. Баха та Етюд c-moll С. Прокофьева; студентка четвертого курсу, дипломант обласного конкурсу Вероніка Гольцке – першу частину Сонати D-dur Й. Гайдна та Етюд ор. 8 №2 fis-moll О. Скрябіна; студентка другого курсу Юлія Виноградова – «Весільний день к Трольхаугені» Е. Грига; студентка третього курсу, лауреат обласних та міжнародних конкурсів Ганна Заріпова – Першу частину Сонати D-dur В.-А. Моцарта і Етюд-картину fis-moll op. 39 С. Рахманінова; студентка другого курсу, лауреат обласних та міжнародних конкурсів Єлизавета Лющина – Першу частину Сонати As-dur Й. Гайдна та Етюдд-картину es-moll ор. 39 № 5 С. Рахманінова; студентка четвертого курсу, лауреат обласних конкурсів Олена Капралова – Скерцо № 1 h-moll ор. 20 Ф. Шопена.

Але не тільки фортепіанною музикою був наповнений того вечора Шевченківський зал Культурного центру. Ми мали можливість знову почути ученицю професора Академії хорового мистецтва ім. В. Попова, кандидата педагогических наук Наталії Нікуліної, лауреата міжнародних конкурсів, володаря Гран-прі, студентку четвертого курсу Анастасію Рустамову. В її виконанні прозвучала арія Нінетти з опери «Мнимая простушка» В.-А. Моцарта, «Как на этой на долинке…» Г. Сметаніна, «Ты плыви, цветок веселой мальвы» Г. Майбороди, «Пісня дитини» Д. Россіні (партія фортепіано – Ольга Альошина).

Започаткований усього кілька місяців тому проект «Єднання в музиці» сьогодні став іще одним улюбленим музичним проектом наших постійних відвідувачів поруч із «Українським музичним салоном» та «Українською молодіжною вітальнею». Їхній організатор і надихач – заслужений працівник культури України та Росії Вікторія Скопенко намагається запрошувати до Культурного центру кращих із кращих. А що стосується «Єднання в музиці» та «Української молодіжної вітальні», які завжди проходять у Шевченковій залі, то тут завжди виступають виключно молоді виконавці – ученики музичних шкіл Москви, студенти та аспіранти музичних навчальних закладів, ті, хто роблять перші кроки на професійній сцені. І кожного разу ми відкриваємо для себе нові імена, які, можливо, завтра чи найближчим часом прозвучать на весь світ.

Чекаємо на всіх 18 березня на музичній зустрічі з учнями Дитячої музичної школи ім. А. Аренського.

Ассоль ОВСЯННИКОВА-МЕЛЕНТЬЄВА

Фото автора

Очарование и мощь мировой классики

В Национальном культурном центре Украины и Москве в рамках проекта «Единение в музыке» состоялся концерт студентов Московского областного базового музыкального колледжа имени А. М. Скрябина фортепианного класса заслуженного работника культуры Московской области, лауреата международных конкурсов Ольги Алёшиной.

В концерте приняли участие студентки второго, третьего и четвертого курсов. Выбрав для исполнения серьезные и удивительно сложные произведения, они подтвердили высокий профессиональный уровень своего наставника и показали собственные незаурядные таланты.

Судите сами. Студентка второго курса, лауреат областных и международных конкурсов Алина Моисеева виртуозно исполнила Партиту e-moll И.-С. Баха и Этюд c-moll С. Прокофьева; студентка четвертого курса, дипломант областного конкурса Вероника Гольцке —первую часть Сонаты D-dur И. Гайдна и Этюд ор. 8 №2 fis-moll А. Скрябина; студентка второго курса Юлия Виноградова — «Свадебный день к Трольхауген» Э. Грига; студентка третьего курса, лауреат областных и международных конкурсов Анна Зарипова — Первую часть Сонаты D-dur В.-А. Моцарта и Этюд-картину fis-moll op. 39 С. Рахманинова; студентка второго курса, лауреат областных и международных конкурсов Елизавета Лющина — Первую часть Сонаты As-dur И. Гайдна и Етюдд-картину es-moll ор. 39 № 5 С. Рахманинова; студентка четвертого курса, лауреат областных конкурсов Елена Капралова — Скерцо № 1 h-moll ор. 20 Ф. Шопена.

Но не только фортепианной музыкой был наполнен в тот вечер Шевченковский зал Культурного центра. У нас была возможность услышать и ученицу кандидата педагогических наук, профессора Академии хорового искусства им. В. Попова Натальи Никулиной, лауреата международных конкурсов, обладателя Гран-при, студентку четвертого курса Анастасию Рустамову. В ее исполнении прозвучала ария Нинетты из оперы «Мнимая простушка» В.-А. Моцарта, «Как на этой на долинке…» Г. Сметанина, «Ты плыви, цветок веселой мальвы» Г. Майбороды и «Песня ребенка» Д. Россини (партия фортепиано — Ольга Алёшина).

Основаный всего несколько месяцев назад проект «Единение в музыке» сегодня стал еще одним любимым музыкальным проектом наших постоянных посетителей наряду с «Украинским музыкальным салоном» и «Украинской молодежной гостиной». Их организатор и вдохновитель — заслуженный работник культуры Украины и России Виктория Скопенко старается приглашать в Культурный центр лучших из лучших. А что касается «Единения в музыке» и «Украинской молодежной гостиной», которые всегда проходят в Шевченковском зале, здесь всегда выступают исключительно молодые исполнители — ученики музыкальных школ Москвы, студенты и аспиранты музыкальных учебных заведений, те, кто делают первые шаги на профессиональной сцене. И каждый раз мы открываем для себя новые имена, которые, возможно, завтра или в ближайшем будущем прозвучат на весь мир.

Ждем всех 18 марта на музыкальной встрече с учениками Детской музыкальной школы им. А. Аренского.

Ассоль Овсянникова-Мелентьева.

Фото автора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10