Культурно-мистецька Опубліковано 25.04.16

До Міжнародного дня танцю. «Ми повинні вважати втраченим кожен день, коли ми не танцювали хоча б раз» / К Международному дню танца. “Мы должны считать потерянным каждый день, когда мы не танцевали хотя бы раз”

авкакВ Українській недільній школі імені Павла Поповича відсвяткували Міжнародний день танцю, який традиційно відзначають 29 квітня – у день народження видатного танцівника та хореографа француза Жана-Жоржа Новерра, який наприкінці XVIII століття, узагальнивши набутий на той час досвід у сфері хореографії, виокремив її основні принципи у книзі «Нотатки про танець та балет».

Це була перша теоретична розробка у галузі мистецтва танцю, а день народження її творця за рішенням ЮНЕСКО було визначено Міжнародним днем танцю. Весь танцюючий світ, артисти театрів балету, колективи народного та сучасного танцю, самодіяльні артисти відзначають цього дня своє професійне свято.

І до чого тут наша школа? А до того, що протягом останніх трьох років у рамках навчального процесу у нас викладається курс «народний український танок», який з успіхом викладає досвідчений хореограф, професіонал Ганна Пєшкова.

Відзначили ми цей день відкритим уроком, під час якого з задоволенням подивились фрагменти тренувань юних танцюристів та етюди в характерах Центральної. Західної України та волинської польки і вкотре зрозуміли, наскільки важкою та виснажливою є праця танцівників, незважаючи на те, присвятили вони своє життя класичному балету чи народному танцю, сучасній хореографії, степу або фламенко, бальним танцям чи будь-якому іншому танцювальному стилю. Запорука успіху лише у виснажливих тренуваннях та роботі над власним тілом.

І навіть якщо ви щодня стоїте біля станка, технічно виконуєте всі елементи, неперевершено рухаєтесь, усе це не гарантує успіху. Успішним танцівник стане тільки за умови володіння ще й акторською майстерністю та уміння «подати» себе. От усьому цьому і навчаються наші учні на уроках з хореографії, в яких із задоволенням беруть участь навіть… мами.

До уроку Ганна Миколаївна підготувала кілька інформаційний стендів, на яких ми мали можливість прочитати багато цікавої інформації про видатного українського хореографа, реформатора українського сценічного танцю, творця та багаторічного керівника Національного академічного ансамблю народного танцю, який уже давно носить ім’я свого засновника, ― Павла Вірського. Сьогодні це Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського під керівництвом голови Національної хореографічної спілки України Мирослава Вантуха.

Знайшлося місце і для мудрих висловлювань визначних особистостей світового рівня про танець. Було цікаво дізнатись, що Жан-Батіст Мольєр свого часу сказав: «Усі хвороби людства, всі трагічні нещастя, що заповнюють історичні книги, всі політичні помилки, всі невдачі великих лідерів виникли тільки через невміння танцювати», а Джессі Ньюберн висловила таку мудру думку: «Перестають танцювати не тому що старіють, старіють тому що перестають танцювати».

Тому давайте танцювати і пам’ятати слова філософа Фрідріха Ніцше: «Ми повинні вважати втраченим кожен день, коли ми не танцювали хоча б раз».

Прес-служба

 

К Международному дню танца.

«Мы должны считать потерянным каждый день, когда мы не танцевали хотя бы раз»

 

В Украинской воскресной школе имени Павла Поповича отпраздновали Международный день танца, который традиционно отмечают 29 апреля ― в день рождения выдающегося танцовщика и хореографа француза Жана-Жоржа Новерра, который в конце XVIII века, обобщив накопленный к тому времени опыт в области хореографии, выделил ее основные принципы в книге «Заметки о танце и балете».

Это была первая теоретическая разработка в области искусства танца, а день рождения ее создателя по решению ЮНЕСКО был назван Международным днем танца. Весь танцующий мир, артисты театров балета, коллективы народного и современного танца, самодеятельные артисты отмечают в этот день свой профессиональный праздник.

И при же чем здесь наша школа? А при том, что в течение последних трех лет в рамках учебного процесса опытный хореограф, специалист Анна Пешкова с успехом преподает курс «народный украинский танец».

Отметили мы этот день открытым уроком, во время которого с удовольствием посмотрели фрагменты тренировок и этюды в характере Центральной, Западной Украины и волынской польки и в который раз поняли, насколько тяжелым и изнурительным есть труд танцовщиков, несмотря на то, посвятили они свою жизнь классическому балету или народному танцу, современной хореографии, степу или фламенко, бальным танцам или любому другому танцевальному стилю. Залог успеха только в изнурительных тренировках и работе над собственным телом.

И даже если вы ежедневно стоите у станка, технически выполняете все элементы, красиво двигаетесь, все это не гарантирует успеха. Успешным танцовщик станет только при условии владения еще и актерским мастерством и умения «подать» себя. Вот всему этому и учатся наши дети на уроках хореографии, в которых с удовольствием принимают участие даже… мамы.

К уроку Анна Николаевна подготовила несколько информационных стендов, на которых мы могли прочитать много интересной информации о выдающемся украинском хореографе, реформаторе украинского сценического танца, создателе и многолетнем руководителе Национального академического ансамбля народного танца, который уже давно носит имя своего основателя, — Павле Вирском. Сегодня это Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины под руководством председателя Национального хореографического союза Украины Мирослава Вантуха.

Нашлось место и для мудрых высказываний выдающихся личностей мирового уровня о танце. Было интересно узнать, что Жан-Батист Мольер в свое время сказал: «Все болезни человечества, все трагические несчастья, заполняющие исторические книги, все политические ошибки, все неудачи великих лидеров возникли только из-за неумения танцевать», а Джесси Ньюберн выразила такую мудрую мысль: «Перестают танцевать не потому что стареют, стареют потому что перестают танцевать».

Поэтому давайте танцевать и помнить слова философа Фридриха Ницше: «Мы должны считать потерянным каждый день, когда мы не танцевали хотя бы раз».

Пресс-служба