Культурно-мистецька Опубліковано 16.04.16

Із теплим весняним вітром з України до Москви! / С теплым весенним украинским ветром в Москву!

авкаОбіцяю, що днями до Москви прийде найсправжнісінька весна, бо у Національному культурному центрі України у м. Москві відбувся надзвичайний за своєю енергетикою вечір вокальної музики, як тепер стало зрозумілим, із символічною назвою «Пробудження весни»

«Закликати весну» до нас прийшли студенти і випускники кафедри академічного співу Державного музично-педагогічного інституту імені Михайла Іпполітова-Іванова, класу заслуженої артистки Росії, доцента кафедри Віри Небольсіної.

Постійні відвідувачі Центру добре знають, що в усіх без винятку концертах завжди звучить українська музика – твори українських класиків та сучасних композиторів, українські народні пісні, як то кажуть, в оригіналі, та в обробках. Не став винятком і цей вечір сюрпризів.

Звучала українська, російська та західноєвропейська музика: М. Лисенко, П. Чайковський, М. Глинка, А. Даргомижський, М. Іпполітов-Іванов, М. Римський-Корсаков, С. Рахманінов, Д. Шостакович, С. Прокоф’єв, І. Дунаєвський, Г. Свиридов, Дж. Пуччіні, Дж. Верді, Дж. Россіні, Д. Доніцетті.

Дмитро Шатілов, Олена Глазкова та Рада Амбарцумян порадували віртуозним виконанням творів світової класики, а Поліна Полякова, Євгенія Данильченко, Євген Саулін та Марта Кузнєцова ще й українськими піснями! В їх виконанні прозвучали: «Глибока криниця» (в обробці Л. Ященка), «Хусточка» (в обробці А. Едлічка), «Ой, ти дівчино» (в обробці А. Кос-Анатольського), «Чорнiї брови» (в обробці Ф. Надененка), «Чом, чом не прийшов» (в обробці О. Чишка), «Ти пливи, квітка веселої мальви» (муз. Г. Майбороди, сл. А. Малишка).

Втішили й українською оперною класикою. Павло Семагін виконав арію Левка з опери М. Римського-Корсакова «Майська ніч», Поліна Полякова – арію Парасі з опери М. Мусоргського «Сорочинський ярмарок» та пісню Наталки з опери М. Лисенка «Наталка Полтавка» (партії фортепіано – Олена Жигунова, Тіса Ешіда та Михайло Балашов).

Але на тому сюрпризи не завершились. Відкриттям для нас усіх стала заслужена артистка Росії Віра Небольсіна. Чому відкриттям? Тому що майже ніколи викладачі не співають разом зі своїми учнями, так би мовити, відкриваючи дорогу своїм вихованцям. На щастя, цього разу ми почули професіонала, який передає свій досвід, знання і майстерність молодому поколінню співаків. Віра Миколаївна виконала романс про те людське почуття, яке робить нас кращими, багатшими та відкриває наші серця для пошуку істини – кохання. Мова йде про видатний та всесвітньовідомий відомий романс П. Чайковського на слова О. Толстого «То было раннею весной».

А яким яскравим був фінал концерту! Емоційно-експресивну, соковиту крапку в ньому поставили заслужена артистка України, артистка Київського Академічного театру юного глядача на Липках Олена Ширяєва та диригент Харківського Національного Академічного театру опери та балету імені М. В. Лисенка Дмитро Морозов (цього разу він акомпанував). Олена виконала одну з найулюбленіших українських сучасних пісень «Чарівна скрипка» (сл. Ю. Рибчинського, муз. І. Поклада). І на біс в їхньому виконанні двічі прозвучала пісня Наталки з опери М. Лисенка «Наталка Полтавка».

Приїзд Олени та Дмитра став ковтком свіжого, прогрітого українським сонцем весняного повітря! Весні неодмінно бути!

Ганна ДЬОМІНА.

Фото автора

Обещаю, что на днях в Москву придет самая весна, потому что в Национальном культурном центре Украины в г. Москве состоялся удивительный по своей энергетике вечер вокальной музыки, как теперь стало ясно, с символическим названием «Пробуждение весны».

«Призвать весну» к нам пришли студенты и выпускники кафедры академического пения Государственного музыкально-педагогического института имени Михаила Ипполитова-Иванова, класса заслуженной артистки России, доцента кафедры Веры Небольсиной.

Постоянные посетители Центра хорошо знают, что во всех без исключения концертах всегда звучит украинская музыка — произведения украинских классиков и современных композиторов, украинские народные песни, как говорится, в оригинале, и в обработках. Не стал исключением и этот вечер сюрпризов.

Звучала украинская, русская и западноевропейская музыка: Н. Лысенко, П. Чайковский, М. Глинка, А. Даргомыжский, М. Ипполитов-Иванов, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, Д. Шостакович, С. Прокофьев, И. Дунаевский, Г. Свиридов, Дж. Пуччини, Дж. Верди, Дж. Россини, Д. Доницетти.

Дмитрий Шатилов, Елена Глазкова и Рада Амбарцумян порадовали виртуозным исполнением произведений мировой классики, а Полина Полякова, Евгения Данильченко, Евгений Саулин и Марта Кузнецова еще и украинских песен! В их исполнении прозвучали: «Глибока криниця» (в обработке Л. Ященко), «Хуточка» (в обработке А. Едличка), «Ой, ти дівчино» (в обработке А. Кос-Анатольского), «Чорні брови» (в обработке Ф. Надененко), «Чом, чом не прийшов» (в обработке А. Чишко), «Ти пливи, квітка веселої мальви» (муз. Г. Майбороды, сл. А. Малышко).

Утешили и украинской оперной классикой. Павел Семагин исполнил арию Левка из оперы Н. Римского-Корсакова «Майская ночь», Полина Полякова ― арию Параси из оперы М. Мусоргского «Сорочинская ярмарка» и песню Наталки из оперы Н. Лысенко «Наталка Полтавка» (партии фортепиано ― Елена Жигунова, Тиса Ешида и Михаил Балашов).

Но на этом сюрпризы не закончились. Открытием для нас всех стала заслуженная артистка России Вера Небольсина. Почему открытием? Потому что очень редко преподаватели поют вместе со своими учениками, предоставляя им сцену целиком. К счастью, на этот раз мы услышали профессионала, который передает свой опыт, знания и мастерство молодому поколению певцов. Вера Николаевна выполнила романс о том человеческом чувстве, которое делает нас лучше, богаче и открывает наши сердца для поиска истины ― о любви. Речь идет о выдающемся и всемирно известном романсе П Чайковского на слова А. Толстого «Это было раннею весной».

А каким ярким был финал концерта! Эмоционально-экспрессивную, сочную точку в нем поставили заслуженная артистка Украины, артистка Киевского Академического театра юного зрителя на Липках Елена Ширяева и дирижер Харьковского Национального Академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко Дмитрий Морозов (на этот раз он аккомпанировал). Елена исполнила одну из самых любимых украинских современных песен «Чарівна скрипка» (сл. Ю. Рыбчинского, муз. И. Поклада). И на бис в их исполнении дважды прозвучала песня Наталки из оперы Н. Лысенко «Наталка Полтавка».

Приезд Елены и Дмитрия стал глотком свежего, прогретого украинским солнцем весеннего воздуха! Весне обязательно быть!

Анна Демина.

Фото автора