Iнформацiйно-просвiтницька та освiтня Опубліковано 21.02.16

Малюємо вечірньою аквареллю / Рисуем вечерней акварелью

аватарУ Національному культурному центрі України в Москві відбувся черговий концерт в Українській молодіжній вітальні, яка за три роки існування вже має постійних шанувальників, і в якій уже склалися певні традиції. Наприклад, усі музичні вечори проходять у Шевченковій залі, по-друге, у неї є постійна ведуча – Юліана Дуба, а по-третє, серед виступаючих – виключно юні та молоді митці – вокалісти та інструменталісти, заради чого Українська молодіжна вітальня й започаткована.

«Вечірню акварель» цього разу представили студентки Інституту сучасного мистецтва, класу професора Надії Сафронової.

Надія Петрівна свого часу закінчила Львівську державну консерваторію імені Миколи Лисенка по класу Одарки Карлівни Бандрівської, племінниці видатної української співачки Соломії Крушельницької. Співачка і музикант Бандрівська навчалася в Італії і досягла найвищого професійного рівня як камерна співачка, і на основі свого довголітнього педагогічного досвіду теоретично обґрунтувала методику навчання співу. Надія Петрівна Софронова – віддана учениця Одарки Карлівни, яка на фундаменті італійської музично-вокальної школи внесла великий здобуток у розвиток української культури співу.

Одарка Бандрівська говорила: «Наука співу повинна з’ясувати чинники співу й одночасно культивувати мистецький спів», і вчила цього своїх учнів, які тепер передають секрети майстерності вже третьому поколінню виконавців.

Той, хто шанує музичні вечори в Українській молодіжній вітальні, підтвердить, що в кожному обов’язково звучить музика українських композиторів, українські народні пісні або естрадні сучасні на слова українських поетів. І це, до речі, ще одна незмінна традиція!

Перші акварельні українські мазки на концертну палітру поклала Катерина Панченко, виконавши пісню на музику А. Кос-Анатольського та слова М. Петренка «Два потоки з Чорногори», українську народну пісню в обробці М. Лисенка «Дощик» та арію Насті з опери «Чудасія та й годі!..» Г. Жуковського. В її ж виконанні прозвучала й російська народна пісня «Как по лужку травка» та пісня А. Варламова «Что мне жить и тужить».

Виключно українським репертуаром порадувала слухачів Юліана Дуба. Діапазон вокальних можливостей співачки – від української народної пісні (ми почули одну з них в обробці А. Кос-Анатольського «Маєва нiчка») та естрадної сучасної (О. Білаш на слова В. Юхимовича «Журавка») до класичного співу («Соловейко» М. Кропивницького та «Думка Парасі» з опери «Сорочинський ярмарок» М. Мусоргського).

Христина Євдокимова всі грані свого співочого таланту показала, виконавши «Канарейку» П. Чайковського на слова Л. Мея, російську народну пісню в обробці В. Городовської «Травушка-муравушка», аріозо Снігуроньки з однойменної опери М. Римського-Корсакова та «Цілунок» Л. Ардіті.

А ось арію Снігуроньки з тієї ж опери виконала Ріікка Салонен. Скажу чесно, що ця співачка обрала чи не найскладніших репертуар. Крім згаданою арії, в її виконанні прозвучали «Песнь Шамаханской царицы» з опери «Золотой петушок» М. Римського-Корсакова, російська народна пісня в обробці М. Будашкіна «За дальнею околицей» та «Сказки Венского леса» (!) Йогана Штрауса.

Виконавиця з надзвичайно музичним ім’ям Аїда Маликова (цікаво, що й ім’я, і прізвище дуже відомі в музичному світі) заспівала арію Альта з «Магнифікату» Й.-С. Баха, «Нам звезды кроткие сияли» П. Чайковського на слова Я. Полонського та «Сегидилью» з опери «Кармен» Ж. Бізе.

Класичну акварельну палітру прикрасив і виступ Віри Хаменок, яка віртуозно представила «An Chloe» Моцарта, «Canzonetta spagnuola» Россіні та арію Марфи з опери «Царская невеста» М. Римського-Корсакова.

І на окремі слова подяки заслуговує лауреат міжнародних конкурсів, концертмейстер Оксана Михальчук, яка акомпанувала усім дівчатам.

Ассоль ОВСЯННИКОВА-МЕЛЕНТЬЄВА.

Фото автора

 

Рисуем вечерней акварелью

В Национальном культурном центре Украины в Москве состоялся очередной концерт в Украинском молодежной гостиной, которая за три года существования уже имеет постоянных поклонников, и в которой уже сложились определенные традиции. Например, все музыкальные вечера проходят в Шевченковском зале, во-вторых, у нее есть постоянная ведущая ‒ Юлиана Дуба, а в-третьих, среди выступающих ‒ только юные и молодые исполнители ‒ вокалисты и инструменталисты, ради чего Украинская молодежная гостиная и основана.

«Вечернюю акварель» на этот раз представили студентки Института современного искусства, класса профессора Надежды Сафроновой.

Надежда Петровна в свое время закончила Львовскую государственную консерваторию имени Николая Лысенко по классу Одарки Карловны Бандривской, племянницы выдающейся украинской певицы Соломии Крушельницкой. Певица и музыкант Бандривская училась в Италии и достигла самого высокого профессионального уровня как камерная певица, и на основе своего многолетнего педагогического опыта теоретически обосновала методику обучения пению. Надежда Петровна Сафронова преданная ученица Дарьи Карловны, которая на фундаменте итальянской музыкально-вокальной школы внесла большой вклад в развитие украинской культуры пения.

Одарка Бандривская говорила: «Наука пения должна обучить составляющим пения и одновременно культивировать художественное пение», и учила этому своих учеников, которые теперь передают секреты мастерства уже третьему поколению исполнителей.

Тот, кто приходит на все музыкальные вечера в Украинском молодежной гостиной, подтвердит, что в каждом обязательно звучит музыка украинских композиторов, украинские народные песни или эстрадные современные на слова украинских поэтов. И это, кстати, еще одна неизменная традиция!

Первые акварельные украинские мазки на концертную палитру положила Екатерина Панченко, исполнив песню на музыку А. Кос-Анатольского и слова М. Петренко «Два потока з Чорногори», украинскую народную песню в обработке Н. Лысенко «Дощик» и арию Насти из оперы «Чудасія та й годі!..» Г. Жуковского. В ее же исполнении прозвучали русская народная песня «Как по лужайке травка» и песня А. Варламова «Что мне жить и тужить».

Исключительно украинским репертуаром порадовала слушателей Юлиана Дуба. Диапазон вокальных возможностей певицы от украинской народной песни (мы услышали одну из них в обработке А. Кос-Анатольского «Маєва нiчка») и эстрадной современной (А. Билаш на слова В. Ефимовича «Журавка») до классического пения («Соловей» М. Кропивницкого и «Думка Парасі» из оперы «Сорочинская ярмарка» М. Мусоргского).

Кристина Евдокимова все грани своего певческого таланта показала, исполнив «Канарейку» П. Чайковского на слова Л. Мея, русскую народную песню в обработке В. Городовского «Травушка-муравушка», ариозо Снегурочки из одноименной оперы Н. Римского-Корсакова и «Поцелуй» Л. Ардити.

А вот арию Снегурочки из той же оперы исполнила Риикка Салонен. Скажу честно, что эта певица выбрала чуть ли не самый сложный репертуар. Кроме упомянутой арии, в ее исполнении прозвучали «Песнь Шамаханской царицы» из оперы «Золотой петушок» Н. Римского-Корсакова, русская народная песня в обработке М. Будашкина «За дальнею околицей» и «Сказки венского леса» (!) Иоганна Штрауса.

Исполнительница с чрезвычайно музыкальным именем Аида Маликова (интересно, что и имя, и фамилия очень известны в музыкальном мире) спела арию Альта с «Магнификата» И.-С. Баха, «Нам звезды кроткие сияли» П. Чайковского на слова Я. Полонского и «Сегидилью» из оперы «Кармен» Ж. Бизе.

Классическую акварельную палитру украсило и выступление Веры Хаменок, которая виртуозно представила «An Chloe» Моцарта, «Canzonetta spagnuola» Россини и арию Марфы из оперы «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова.

И отдельных слов благодарности заслуживает лауреат международных конкурсов, концертмейстер Оксана Михальчук, которая аккомпанировала всем исполнтельницам.

Ассоль Овсянникова-Мелентьева.

Фото автора