Iнформацiйно-просвiтницька та освiтня Опубліковано 18.12.15

Ми знову поєднались у музиці / Мы снова объединились в музыке

аватар У Національному культурному центрі України в Москві в рамках проекту «Єднання в музиці» відбувся концерт студентів класу професора кафедри сольного співу Академії хорового мистецтва імені В. С. Попова, кандидата педагогічних наук Наталії Нікуліної.

Такого великого за кількістю учасників концерту в Шевченковій залі ще не було – 13 виконавців і два концертмейстера. І всі, як на підбір: красуні та красені, всі без виключення вже лауреати різноманітних російських та міжнародних вокальних конкурсів, талановиті – до нестями, з сильними голосами та серйозним репертуаром. Вони з легкістю виконували народні пісні та арії з найвідоміших у світі опер, соло та в дуетах. Одним словом, єднання в музиці відбулося!

Родзинкою концерту стали українські народні пісні в обробках відомих композиторів. Народна пісня «Там, де Ятрань круто в’ється» в обробці В. Йориша прозвучала у виконанні студентки 2-го курсу Альони Мілашкіної, закарпатська народна пісня «Очі сині, сині…» – у виконанні дуету студенток МОБМК ім. Скрябіна Анастасії Рустамової та Марини Чугунової, народна пісня «Місяць на небі» в обробці Р. Кузьмина – у виконанні студента 1-го курсу Миколи Склярова, народна пісня «Ґандзя» в обробці Ф. Надененка – у виконанні студентки 1-го курсу Інни Семенкової, а народна пісня «Тихо над річкою» в обробці Г. Верьовки – у виконанні дуету Альони Мілашкіної та Марії Самойлової.

Під зводами білої святкової зали, яку вже називають «Колонною», прозвучали чисті й сильні молоді голоси, яким підкорилися і найкращі світові музичні твори. Каватіну Графині з опери Моцарта «Весілля Фігаро» майстерно виконала Інна Семенкова, а арію Графа – студент 3-го курсу Ігор Подоплєлов; куплети Аделі з оперети Й. Штрауса «Летюча миша» та арія Сільви з однойменної оперети І. Кальмана прозвучали у виконанні Анастасії Рустамової; арія Русалки з однойменної опери А. Дворжака та арія Лінди з опери «Лінда де Шамуні» віртуозно виконала асистент-стажер Юлія Юмаєва; арією Мірошника з опери Є. Фоміна «Мірошник – чаклун, обманшик і сват» розрадив Микола Скляров; прозвучав і Ніколо Порпора – його славнозвісний твір «Alto Giove» у виконанні Анастасії Бондаревої.

До світових музичних взірців сміливо можна зарахувати романси та пісні на слова російських класиків, серед яких «Талісман» (музика В. Бєляєва, слова О. Пушкіна, виконали Катерина Сидоренко та Дарина Хозієва), «Для берегів вітчизни далекої» (музика о. Бородіна, слова О. Пушкіна, виконав Ігор Подоплєлов), «Співала, співала пташечка» (музика А. Рубінштейна, слова А. Дельвіга, виконали Анастасія Рустамова та Марина Чугунова), «Як на вільних просторах» (музика М. Глинки, російський текст В. Рождественського) та «Право, матінці скажу» (музика А. Гурильова, слова Н. Берга, виконала Марія Самойлова), «Про що в тиші ночей» (музика М. Римського-Корсакова, слова А. Майкова, виконала студентка 2-го курсу Наталія Суворова), «Вечір вальсу» (музика І. Дунаєвського, слова М. Матусовського, виконала Марина Чугунова), «Я все ще його кохаю» (музика А. Даргомижського, слова Ю. Жадовської) та «Коні-звірі» (музика М. Блантер, слова І. Сельвинського, виконала Дарина Хозієва), «На ковзанці» (музика А. Новикова, слова Л. Ошаніна) та «Солов’їний вальс» А. Кос-Анатольського виконала Катерина Сидоренко.

Серед російських народних пісень прозвучали: «Зозуленька» (в обробці Д. Прицкера), «Чтой-то дзвін стоїть», «Пропасниця» (в обробці А. Даргомижського), «Що мені жити та журитися!.. » (в обробці А. Варламова. виконала студентка 2-го курсу Ганна Лашина). Акомпанували виконавцям Олена Лихолєтова, Наталя Тюміна та заслужений працівник культури МО Ольга Альошина. Вела концерт Айсилу Назирова.

Усі, хто того вечора вийшли на сцену Культурного центру, були тут вперше і залишились під величезним враженням від атмосфери цього закладу культури, краси його приміщень, надзвичайної акустики та публіки. Тому відразу з’явилися ідеї провести і фортепіанний концерт, і далі продовжувати знайомитися з кращими зразками української вокальної музики. Тому ми переконані, що це був не останній концерт за участю учеників Наталки Нікуліної. І навзаєм будемо дуже раді, якщо ця серія концертів продовжиться. Бо напрочуд талановиті хлопці та дівчата. А так хочеться, щоб у житті було якнайбільше зустрічей із прекрасним.

Ассоль ОВСЯННИКОВА-МЕЛЕТЬЄВА.

Фото автора.

 

Мы снова объединились в музыке

В Национальном культурном центре Украины в Москве в рамках проекта «Единение в музыке» состоялся концерт студентов класса профессора кафедры сольного пения Академии хорового искусства имени В. С. Попова, кандидата педагогических наук Натальи Никулиной.

Такого большого по количеству участников концерта в зале зале Шевченко еще не было – 13 исполнителей и три концертмейстера. И все, как на подбор: красавицы и красавцы, все без исключения уже лауреаты всевозможных российских и международных вокальных конкурсов, талантливые – безумно, с сильными голосами и серьезным репертуаром. Они с легкостью исполняли народные песни и арии из самых известных опер, сольноо и в дуэтах. Одним словом, единение в музыке произошло!

Изюминкой концерта стали украинские народные песни в обработках известных композиторов. Народная песня «Там, где Ятрань круто вьется» в обработке В. Йориша прозвучала в исполнении студентки 2-го курса Алены Милашкиной, закарпатская народная песня «Глаза синие, синие…» – в исполнении дуэта студенток МОБМК им. Скрябина Анастасии Рустамовой и Марины Чугуновой, народная песня «Месяц на небе» в обработке Р. Кузьмина – в исполнении студента 1-го курса Николая Склярова, народная песня «Гандзя» в обработке Ф. Надененко – в исполнении студентки 1-го курса Инны Семенковой, а народная песня «Тихо над рекой» в обработке Г. Веревки – в исполнении дуэта Алены Милашкина и Марии Самойловой.

Под сводами белого праздничного зала, который уже называют «Колонным», прозвучали чистые и сильные молодые голоса, которым подчинились и лучшие мировые музыкальные произведения. Каватину Графини из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» мастерски исполнила Инна Семенкова, а арию графа – студент 3-го курса Игорь Подоплелов; куплеты Адели из оперетты И. Штрауса «Летучая мышь» и арию Сильвы из одноименной оперетты И. Кальмана прозвучали в исполнении Анастасии Рустамовой; арию Русалки из одноименной оперы А. Дворжака и арию Линды из оперы «Линда де Шамуни» виртуозно исполнила ассистент-стажер Юлия Юмаева; арией Мельника из оперы Е. Фомина «Мельник – колдун, обманщик и сват» заворожил Николай Скляров; прозвучал и Николо Порпора – его знаменитое произведение «Alto Giove» в исполнении Анастасии Бондаревой.

К мировым музыкальным образцам смело можно отнести романсы и песни на слова русских классиков, среди которых «Талисман» (музыка В. Беляева, слова А. Пушкина, исполнили Екатерина Сидоренко и Дарья Хозиева), «Для берегов отчизны дальней» (музыка В. Бородина, слова А. Пушкина, исполнил Игорь Подоплелов), «Пела, пела птишечка» (музыка А. Рубинштейна, слова А. Дельвига, исполнили Анастасия Рустамова и Марина Чугунова), «Как на вольных пространствах» (музыка М. Глинки, русский текст В. Рождественского) и «Право, матушке скажу» (музыка А. Гурилева, слова Н. Берга, исполнила Мария Самойлова), «О чем в тиши ночей» (музыка Н. Римского-Корсакова, слова А. Майкова, исполнила студентка 2 го курса Наталья Суворова), «Вечер вальса» (музыка И. Дунаевского, слова М. Матусовского, исполнила Марина Чугунова), «Я все еще его люблю» (музыка А. Даргомыжского, слова Ю. Жадовской) и «Кони-звери» (музыка М. Блантер, слова И. Сельвинского, исполнила Дарья Хозиева), «На катке» (музыка А. Новикова, слова Л. Ошанина) и «Соловьиный вальс» А. Кос-Анатольского исполнила Екатерина Сидоренко.

Среди русских народных песен прозвучали: «Кукушечка» (в обработке Д. Прицкера), «Чтой-то звон стоит», «Лихорадка» (в обработке А. Даргомыжского), «Что мне жить и тужить! ..» (в обработке А. Варламова, исполнила студентка 2-го курса Анна Лашина). Аккомпанировали исполнителям Елена Лихолетова, Наталья Тюмина и заслуженный работник культуры МО Ольга Алешина. Вела концерт Айсылу Назирова.

Все, кто в тот вечер вышли на сцену Культурного центра, были здесь впервые и остались под огромным впечатлением от атмосферы этого заведения культуры, красоты его помещений, прекраснейшей акустики и публики. Поэтому сразу появились идеи провести и фортепианный концерт, и продолжать знакомиться с лучшими образцами украинской вокальной музыки. Поэтому мы убеждены, что это был не последний концерт с участием учеников Натальи Никулиной. И будем очень рады, если эта серия концертов продолжится. Потому что удивительно талантливые ребята. А так хочется, чтобы в жизни было больше встреч с прекрасным.

Ассоль Овсянникова-МЕЛЕТЬЕВА.

Фото автора.