Культурно-мистецька Опубліковано 23.05.16

Один раз на рік квітне травень / Один раз в год цветет май

аватарУ Національному культурному центрі України у м. Москві відбулася остання в цьому сезоні музична зустріч в Українській молодіжній вітальні. Об’єднані назвою «Квітневий травень», цього разу своїми талантами нас дивували учні Московської міської дитячої музичної школи імені Гнесіних.

Відкрив вітальню Народний колектив «Ансамбль танцю» Центру творчості міста Троїцьк під художнім керівництвом заслуженого працівника культури МО Галини Голенєвої «Вальсом» Арама Хачатуряна з балету «Маскарад». Перед глядачами на відстані витягнутої руки 51 (!) танцюрист різного віку виробляли балетні па! Номери такого масштабу рідко побачиш і на великих сценах, що вже говорити про Шевченківську залу, розраховану на камерні вечори. І, мабуть, саме тому ми «захлинулися» емоціями, побачивши всю цю красу класичного танцю, почувши шерех балетних пачок у поєднанні з вічною музикою Хачатуряна.

Програму школи імені Гнесіних представила заступник директора з концертної роботи Наталя Коршунова. В її ж виконанні віртуозно прозвучало Скерцо № 2 Фрідріха Шопена. За її руками, які, наче метелики, злітали над клавішами, можна було споглядати безкінечно! Довгі витончені пальці, легкість в кожному русі. І наче жодного зайвого зусилля, аби видобути з інструмента дивовижні звуки. Слухати Наталю було справжньою насолодою не тільки для вуха, але й для очей.

Московська Дитяча музична школа імені Гнесіних є однією з ланок великого музичного «комбінату», у складі якого школа-семирічка імені Гнесіних, Середня спеціальна школа імені Гнесіних, Музичне училище імені Гнесіних та Російська академія музики імені Гнесіних. Її випускниками у різні роки були композитори Арам Хачатурян (з його твору і розпочався наш концерт), Тихін Хренников, Андрій Ешпай, Арно Бабаджанян, співачки Галина Писаренко, Ірина Архіпова, диригенти Євген Свєтланов, Геннадій Рождественський, віолончеліст Мстислав Ростропович та багато інших музичних діячів.

Сьогодні у школі навчається близько 600 талановитих дітей. Цього вечора ми мали змогу почути, без сумніву, майбутніх видатних музикантів.

Дитячу програму розпочала Камілла Маленченко, представивши нам твір Рейнгольда Глієра «Арієтта» (викладач О. Шалаєва). Забігаючи наперед скажу, що «дитячою» її можна назвати виключно за віком виступаючих, бо у програмі цих дивовижних дівчат були імена найвидатніших композиторів.

Відразу у трьох іпостасях – виконавиці на флейті, на роялі та співачки – предстала перед нами Єва Баркова. Спочатку на флейті під супровід роялю вона зіграла «Воєнний марш» Г. Свиридова, «Лібертанго» А. Пьяцолли, «Легковажну польку» Г. Печерського та Попурі на теми воєнних пісень (викладач І. Лаврененкова). Потім за роялем – «Фонтан Діани» У. Гіллока та п’єсу «Сердитий клоун» М. Бірюкова і завершила свій різнобарвний виступ вокальними номерами – піснею з репертуару М. Джексона «Бен» У. Шарфа та Д. Блека і піснею Ю. Саульського та Г. Поженяна «Для всіх людей».

Звучав того вечора і дивовижний Й.-С. Бах. «Маленькою прелюдією та фугою до мінор» нас порадувала Варвара Фомичева (викладач О. Шалаєва), а «Дитячий полонез» Ф. Шопена віртуозно прозвучав у виконанні юної Марії Кузьміної (викладач Н. Михайлова).

В Українській молодіжній вітальні вже склалася традиція представляти студентів Московської державної консерваторії імені П. І. Чайковського. Не став виключенням і цей вечір. Тим більше, заключний у цьому творчому сезоні.

Дякуємо Юнь Джао за його талановите виконання «Прелюдії та фуги» Й-С. Баха, «Сонати» Й. Гайдна та двох п’єс П. Чайковского.

До зустрічі у новому музичному сезоні!

Прес-служба

Один раз в год цветет май

В Национальном культурном центре Украины в г. Москве состоялась последняя в этом сезоне музыкальная встреча в Украинской молодежной гостиной. Объединенные названием «Цветущий май», на этот раз своими талантами нас удивляли ученики Московской городской детской музыкальной школы имени Гнесиных.

Открыл гостиную Народный коллектив «Ансамбль танца» Центра творчества города Троицк под художественным руководством заслуженного работника культуры МО Галины Голеневой «Вальсом» Арама Хачатуряна из балета «Маскарад». Перед зрителями на расстоянии вытянутой руки 51 (!) танцор всех возрастов удивляли балетными па! Номера такого масштаба редко увидишь и на больших сценах, что уж говорить о Шевченковском зале, рассчитанном на камерные вечера. И, наверное, именно поэтому мы «захлебнулись» эмоциями, увидев всю эту красоту классического танца, услышав шорох балетных пачек в сочетании с вечной музыкой Хачатуряна.

Программа школы имени Гнесиных представила заместитель директора по концертной работе Наталья Коршунова. В ее же исполнении виртуозно прозвучало Скерцо № 2 Фридриха Шопена. На ее руки, которые, как бабочки, взлетали над клавишами, можно было смотреть бесконечно! Длинные изящные пальцы, легкость в каждом движении. И как будто ни одного лишнего усилия, чтобы извлечь из инструмента удивительные звуки. Настоящим наслаждением было не только слушать Наталью, но и наблюдать за манерой ее игры.

Московская Детская музыкальная школа имени Гнесиных является одним из звеньев большого музыкального «комбината», в составе которого школа-семилетка имени Гнесиных, Средняя специальная школа имени Гнесиных, Музыкальное училище имени Гнесиных и Российская академия музыки имени Гнесиных. Ее выпускниками в разные годы были композиторы Арам Хачатурян (с его произведения и начался наш концерт), Тихон Хренников, Андрей Эшпай, Арно Бабаджанян, певицы Галина Писаренко, Ирина Архипова, дирижеры Евгений Светланов, Геннадий Рождественский, виолончелист Мстислав Ростропович и многие другие музыкальные деятели.

Сегодня в школе обучается около 600 талантливых детей. В этот вечер мы услышали, несомненно, будущих выдающихся музыкантов.

Детскую программу начала Камилла Маленченко, представив нам произведение Рейнгольда Глиэра «Ариетта» (преподаватель А. Шалаева). Забегая вперед, скажу, что «детской» ее можно назвать исключительно по возрасту выступающих, так как в программе этих удивительных девчонок были имена выдающихся композиторов.

Сразу в трех ипостасях ― исполнительницы на флейте, на рояле и певицы ― предстала перед нами Ева Баркова. Сначала на флейте в сопровождении рояля она сыграла «Военный марш» Г. Свиридова, «Либертанго» А. Пьяцоллы, «Легкомысленную польку» Г. Печерского и Попурри на темы военных песен (преподаватель И. Лаврененкова). Затем за роялем ― «Фонтан Дианы» В. Гиллока и пьесу «Сердитый клоун» М. Бирюкова и завершила свое разножанровое выступление вокальными номерами ― песней из репертуара М. Джексона «Бэн» В. Шарфа и Д. Блэка и песней Ю. Саульского и Г. Поженяна «Для всех людей».

Звучал в тот вечер и удивительный И.-С. Бах. «Маленькой прелюдией и фугой до минор» нас порадовала Варвара Фомичева (преподаватель А. Шалаева), а «Детский полонез» Ф. Шопена виртуозно прозвучал в исполнении юной Марии Кузьминой (преподаватель Н. Михайлова).

В Украинской молодежной гостиной уже сложилась традиция представлять студентов Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Не стал исключением и этот вечер. Тем более, заключительный в этом творческом сезоне.

Спасибо Юнь Джао за его талантливое исполнение «Прелюдии и фуги» И-С. Баха, «Сонаты» Гайдна и двух пьес П. Чайковского.

До встречи в новом музыкальном сезоне!

Пресс-служба

1 3 4 Варвара Фомичева1 Ева Баркова1 Камилла Маленченко1 Коршунова1 Мария Кузьмина1 Юнь Джао1