Iнформацiйно-просвiтницька та освiтня Опубліковано 03.12.15

Повернення в дитинство Тетяни Скабард / Возвращение в детство Татьяны Скабард

фото_СкабардУ Національному культурному центрі України в Москві відбувся творчий вечір, присвячений заслуженому діячу мистецтв РФ, кінорежисеру, лауреату вітчизняних та міжнародних фестивалів Тетяні Скабард.

Вечір відбувся в рамках проекту «Народжені в Україні» та майже напередодні Року кіно в Росії. З огляду на останнє, ми вирішили і протягом наступного року продовжувати розповідь про видатних українських кінорежисерів із переглядом їхніх робіт.

Тетяна Вікторівна Скабард народилася у містечку Брацлав на Україні. Закінчила факультет кінорежисури Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого, працювала на студії «Київнаукфільм», потім на Центральній студії документальних фільмів у Москві (ЦСДФ).

Роботи Тетяни Скабард добре відомі в кінематографічних колах та глядачам телеканалу «Культура», де у проекті «Острови» вона робить телепортрети, серед яких «Вахтанг Кікабідзе», «Михайло Швейцер», «Герц Франк», «Валентина Тализіна», «Людмила Зайцева» та інші.

Представляючи героїню вечора кінорежисер Віра Федорченко зауважила:

— У мене є принцип, який я почерпнула у режисера Якова Протазанова: кращі слова повинні бути сказані режисером на екрані. Тому і перед своїми фільмами не люблю багато говорити.

Тетяна Вікторівна – людина унікальна, дуже талановита, з вольовим характером. Як і всі ми, кінорежисери, пройшла важкий шлях, але досягла високого визнання, що дозволило їй потрапити на Центральну студію документальних фільмів, яка вважалася елітною в Радянському Союзі. І перший же з її фільмів виявив її стиль та відношення до того, що вона робить.

Тетяна Скабард – режисер авторського кіно. Кожен її фільм розкриває особистість людини, про яку розповідає режисер. Вона вміє відібрати у житті і творчості головне, що викликає інтерес.

Один із фільмів, що ми переглянули, має назву «Повернися до Сорренто…». У 2008 році він був нагороджений призом кінопреси «За талановите втілення високої цінності кожної миті життя» та призом імені Леоніда Гуревича «За кращий кіносценарій» на ХІХ Відкритому фестивалі документального кіно «Росія» в Катеринбурзі.

У кожного з нас своя лінія життя, і про кожного можна зробити фільм, але зробити фільм про себе та своїх близьких – це дуже складно та відповідально. Тетяна Вікторівна створила напрочуд поетичну і пронизливу картину, в якій розповідає наче б то про себе, але й про кожного з нас, хто родом із дитинства.

Стрічка «Все проходить…» створена у 2015 році. Її головні герої – брацлавчани. Вони розповідають про те, як мирно у цьому славному воєводському містечку ще рік тому жили поляки, євреї, українці, румуни, цигане, старообрядці та інші. Але відбулися славнозвісні події останніх років, і все розірвалося навпіл. Залишився тільки смуток за втраченим. За тим, що вже ніколи не повернеться.

В обох фільмах – рідні місця Тетяни Вікторівни. У тихому плині передранку сплесне весло по воді, заспіває жайворонок, заскрипить колодязна ручка, піднімаючи цебро прозорої та чистої води. Такої чистої, що наче починаєш відчувати її прохолоду. Містечко поступово прокидається. А от пішов дощ. Затріпотів по листі, обмив впалі яблука та грушки під деревами, налився у миску під деревом… І на цьому фоні – неспішна оповідь про дитинство, про улюбленого діда та маму, роздуми про минуле та сучасне…

У Новітній історії вітчизняного кіно. 1986-2000. Кіно та контекст. Т. III (СПб., «Сеанс», 2001) є чудова стаття про Тетяну Скабард Ліліани Малькової. Пропонуємо її вашій увазі.

«Поколение, вошедшее в документалистику в начале восьмидесятых, казалось, было обречено годами шлифовать свое мастерство на кинопериодике и заказных фильмах. ЦСДФ, куда Татьяна Скабард перешла с «Киевнаучфильма», открыла ей неограниченные перспективы работы в области производственной пропаганды и политпросвещения — иные, более интересные темы неизменно распределялись между корифеями кинопублицистики. Ее ранние работы не оставляют сомнений в том, что она вполне овладела стандартами ремесла, однако с середины восьмидесятых, когда и время стало работать на нее, Т. С. посвятила себя опровержению драматургических канонов и формальных клише. Перегон показателен как попытка преодолеть публицистический шаблон, предложить новый взгляд на героя, дать ему возможность помолчать, подумать в кадре, произнести не очень красивые, но неизбитые слова. Машинист Егоров, перешедший на работу в ПТУ (фильм пропагандировал движение наставничества), трезво смотрел и на прошлые свои заслуги, и на сегодняшнюю жизнь. Гудки локомотивов, суровое лицо героя, отнюдь не одухотворенные портреты его учеников, товарно-сортировочная станция без прикрас — все это создавало своеобразную приземленную атмосферу фильма, ни к чему не призывавшего, ни за что не агитировавшего.

Нежелание глядеть на жизнь через розовое стекло стало принципиальным для Т. С., а после ее следующей картины Предел, посвященной проблеме женского алкоголизма, критика заговорила о появлении “черной волны” в советской документалистике.

Предел, первое и до сих пор наиболее последовательное воплощение «эстетики безобразного» в нашем неигровом кино, строится по принципу нагнетания все более отвратительных картин, все более страшных поворотов человеческих судеб, достигая предела восприятия, когда от экрана отворачиваешься, — но при этом режиссер поддерживает в зрителе чувство сострадания к обитателям вытрезвителей, колоний, детских домов.

В Онежской были обозрение архитектурных памятников Севера, которым угрожал проект поворота северных рек, превращается в трагическое повествование о краях, разоренных многочисленными социально-экономическими кампаниями, и стариках, доживающих свой век в опустевших селах под унылые русские напевы и предания недавней истории. В Пути режиссер берет за основу известные кадры со знаменитым председателем Малининой и намеренно развенчивает образ героини, некогда созданный публицистикой и являвшийся слагаемым социальной системы, безнравственность которой у автора не оставляет сомнений. Доведенная до болевого порога авторская эмоция порой подменяет здесь анализ проблемы, но, не отделимая от режиссерского почерка Т. С., позволяет ей в фильмах, сделанных уже в девяностые, передать своеобразную атмосферу творчества, обаяние таланта героев, живущих в поэзии чувств, музыки и любви — в той стихии, которая Т. С., на самом деле, близка».

Ассоль ОВСЯННИКОВА-МЕЛЕНТЬЄВА.

 

Возвращение в детство Татьяны Скабард

 

В Национальном культурном центре Украины в Москве прошел творческий вечер, посвященный заслуженному деятелю искусств РФ, кинорежиссеру, лауреату отечественных и международных фестивалей Татьяне Скабард.

Вечер прошел в рамках проекта «Рожденные в Украине» и почти накануне Года кино в России. Учитывая последнее, мы решили и в течение следующего года продолжать рассказ о выдающихся украинских кинорежиссерах с просмотром их работ.

Татьяна Викторовна Скабард родилась в городке Брацлав на Украине. Окончила факультет кинорежиссуры Киевского государственного института театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого, работала на студии «Киевнаучфильм», затем на Центральной студии документальных фильмов в Москве (ЦСДФ).

Работы Татьяны Скабард хорошо известны в кинематографических кругах и зрителям телеканала «Культура», где в проекте «Острова» она делает телепортреты, среди которых «Вахтанг Кикабидзе», «Михаил Швейцер», «Герц Франк», «Валентина Талызина», «Людмила Зайцева »и другие.

Представляя героиню вечера кинорежиссер Вера Федорченко заметила:

― У меня есть принцип, который я почерпнула у режиссера Якова Протазанова: лучшие слова должны быть сказаны режиссером на экране. Поэтому и перед своими фильмами не люблю много говорить.

Татьяна Викторовна ― человек уникальный, очень талантливый, с волевым характером. Как и все мы, кинорежиссеры, прошла трудный путь, но достигла высокого признания, что позволило ей попасть в Центральную студию документальных фильмов, которая считалась элитной в Советском Союзе. И первый же ее фильм показал ее стиль и отношение к тому, что она делает.

Татьяна Скабард ― режиссер авторского кино. Каждый ее фильм раскрывает личность человека. Она умеет отобрать в жизни и творчестве главное, что вызывает интерес.

Один из просмотренных нами фильмов «Вернись к Сорренто…» в 2008 году он был награжден призом кинопрессы «За талантливое воплощение высокой ценности каждого момента жизни» и призом имени Леонида Гуревича «За лучший киносценарий» в XIX Открытом фестивале документального кино «Россия» в Екатеринбурге.

У каждого из нас своя линия жизни, и о каждом можно сделать фильм, но сделать фильм о себе и своих близких это очень сложно и ответственно. Татьяна Викторовна создала удивительно поэтическую и пронзительную картину, в которой рассказывает будто бы о себе, но и о каждом из нас, кто родом из детства.

Лента «Все проходит …» создана в 2015 году. Ее главные герои брацлавчаны. Они рассказывают о том, как мирно в этом славном воеводском городке еще год назад жили поляки, евреи, украинцы, румыны, цыгане, старообрядцы и другие. Но произошли известные события последних лет, и все разорвалось пополам. Осталась только грусть об утраченном. По тому, что уже никогда не вернется.

В обоих фильмах родные места Татьяны Викторовны. В тихом течении раннего утра всплеснет весло по воде, запоет жаворонок, заскрипит колодезная ручка, поднимая ведро прозрачной и чистой воды. Такой чистой, словно начинаешь чувствовать ее прохладу. Городок постепенно просыпается. Но вот пошел дождь. Затрепетал по листьям, обмыл упавшие яблоки и груши под деревьями, налился в миску… И на этом фоне неспешный рассказ о детстве, о любимом деде и маме, размышления о прошлом и сегодняшнем…

В Новейшей истории отечественного кино. 1986-2000. Кино и контекст. Т. III (СПб., «Сеанс», 2001) есть замечательная статья о Татьяне Скабард Лилианы Мальковой. Предлагаем ее вашему вниманию.

«Поколение, вошедшее в документалистику в начале восьмидесятых, казалось, было обречены годами шлифов свое мастерство на кинопериодике и заказных фильмах. ЦСДФ, куда Татьяна Скабард перешла с «Киевнаучфильм», открыла ей Неограниченные перспективы работы в области производственной пропаганды и политпросвещения – иные, более интересные темы неизменно распределялись между корифеями кинопублицистикы. Ее ранние работы НЕ оставляют сомнений в том, что она вполне овладела стандартам ремесла, однако с середины восьмидесятых, когда и время стало работать на нее, Т. С. посвятила себя опровержение драматургических канонов и формальных клише. Перегон показателен как попытка преодолеть публицистический шаблон, предложить новый взгляд на героя, дать ему возможность помолчать, подумать в кадре, произнесть не очень красивые, но неизбитые слова. Машинист Егоров, перешедший на работу в ПТУ (фильм пропагандировал движение наставничества), трезво смотрел и на прошлые свои заслуги, и на сегодняшнюю жизнь. Гудки локомотивов, суровое лицо героя, отнюдь НЕ одухотворенные портреты его учеников, товарно-Сортировочная станция без украшений – все это создавали своеобразную приземленную атмосферу фильма, ни к чему НЕ призывавшего, ни за что НЕ агитировавшего.

Нежелание глядеть на жизнь через розовое стекло стало Принципиальным для Т. С., а после ее следующей картины Предел, посвященной проблеме женского алкоголизма, критика заговорила о появление “черной волны” в советской документалистике.

Предел, первое и до сих пор Наиболее последовательное воплощение «эстетики безобразного» в нашем неигровом кино, строится по принципу нагнетания все более отвратительных картин, все более страшных поворотов человеческих судеб, созревает предела восприятия, когда от экрана отворачиваешься, – но при этом режиссер поддерживает в зрителя чувство сострадания к обитателей вытрезвитель, колоний, детских домов.

В Онежской были обозрение архитектурных памятников Севера, Которым угрожал проект поворота северных рек, превращается в трагическое повествование о краях, разоренных многочисленными социально-экономическими кампаниями, и стариках, доживающих свой век в Опустевший селах под унылые русские напевы и предания недавней истории. В Пути режиссер берет за основу известные кадры со знаменитым председателем Малининой и намеренно развенчивает образ героини, некогда созданный публицистикой и являвшийся слагаемым социальной системы, безнравственности которой в автора не оставляет сомнений. Доведенная до болевого порога авторская эмоция порой подменяет здесь анализ проблемы, ли, не отделимая от режиссерско почерка Т. С., позволяет ей в фильмах, сделанных уже в девяностые, передать своеобразную атмосферу творчества, обаяние таланта героев, живущих в поэзии чувств, музыки и любви – в тот стихии, которая Т. С., на самом деле, близка ».

Ассоль Овсянникова-Мелентьева.