Культурно-мистецька Опубліковано 05.04.16

Театр «Еней» представив свою нову виставу «Травнева ніч, або Утоплена» / Театр «Эней» представил свой новый спектакль «Майская ночь, или Утопленница»

DSC00845

4 квітня у Національному культурному центрі України у м. Москві відбувся прем’єрний показ вистави Українського музично-драматичного театру-антрепризи «Еней» «Травнева ніч, або Утоплена» за мотивами однойменної повісті Миколи Гоголя.

Нова постановка театру «Еней» під керівництвом подружжя Лариси Білан (арт-директор) і Миколи Решетняка (художній керівник) стала яскравою подією в цьому вже сьомому творчому сезоні, який розпочався восени виставою-фантазією «Лабардан-с» за мотивами ще одного твору Миколи Гоголя, повісті «Ревізор».

У виставі «Травнева ніч, або Утоплена» відтворена історія кохання молодого козака Левка та ясноокої Ганни на тлі містичної української ночі й трагічної долі доньки сотника. Заглибленню в це яскраве феєричне дійство сприяло використання проектованих зображень і багатий музичний ряд, а ліричні українські народні пісні та бездоганна хореографія були особливо тепло сприйняті глядачами. Слід також відзначити й принциповий підхід до присутності акторів у залі, що цього разу розмовляли за багатим столом, поруч із гостями Центру.

Арт-директор театру «Еней» Лариса Білан поділилася своїми враженнями: «Я завжди захоплювалася творчістю мого видатного земляка Миколи Гоголя, тому в нашому театрі ми плануємо здійснити ще кілька постановок за мотивами його повістей. У виставу «Травнева ніч, або Утоплена» ми вклали свої душі, зібрали виконавців, я працювала над костюмами, мій чоловік Микола підготував мультимедійне оформлення».

У виставі взяли участь солісти Української народної хорової капели Москви під керівництвом заслуженого діяча культури України та Росії Вікторії Скопенко, учні Української недільної школи ім. П. Поповича Ганна Васильєва, Божена Дичко і Дарина Калашникова, актори Наталія Мазуренко, Василь Золотухін, Лідія Топельберг, Аліса Алілуєва, Анатолій Коновалов, Максим Яценко, Ірина Алілуєва, Геннадій Новосьола, Сергій Вахрушев, Марія Новожилова, Юліана Дуба, Валентина Сухотіна, Борис Померанець.

Український музично-драматичний театр-антрепризу «Еней» було створено силами Лариси Білан та Миколи Решетняка, за підтримки громади в квітні 2009 року. Після колоритних «Полтавських вечорниць» і концертів, присвячених Соломії Крушельницькій і Борису Гмирі, першою великою постановкою стала «Дівчина з легенди» за мотивами поеми Ліни Костенко «Маруся Чурай». За роки своєї діяльності «Еней» представив у Національному культурному центрі України у м. Москві свої вистави й літературно-музичні композиції «Русалка» за мотивами поеми «Лісова пісня» Лесі Українки, «Думи Тараса», «Весела Мандрівка», «Були собі два куми…», «Як у нас в Україні», «Наш зимовий Миколай», «Черевички» за мотивами повісті Миколи Гоголя «Ніч проти Різдва», «Київський цирульник» за мотивами п’єси Михайла Старицького «За двома зайцями», «Шельменко-денщик» за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка, «До нас їдуть італійці», «Салон краси «Маруся».

Текст і фото: Юрій Безкровний

Театр «Эней» представил свой новый спектакль «Майская ночь, или Утопленница»

4 апреля в Национальном культурном центре Украины в г. Москве состоялась премьера спектакля Украинского музыкально-драматического театра-антрепризы «Эней» «Майская ночь, или Утопленница» по мотивам одноименной повести Николая Гоголя.

Новая постановка театра «Эней» под руководством супругов Ларисы Билан (арт-директор) и Николая Решетняка (художественный руководитель) стала ярким событием в этом уже седьмом творческом сезоне, который начался осенью со спектакля-фантазии «лабардан-с» по мотивам еще одного произведения Николая Гоголя, повести «Ревизор».

В спектакле «Майская ночь, или Утопленница» воссоздана история любви молодого казака Левка и ясноокой Ганны на фоне мистической украинской ночи и трагической судьбы дочери сотника. Погружению в это яркое феерическое действо способствовало использование проецируемых изображений и богатый музыкальный ряд, а лирические украинские народные песни и безупречная хореография были особенно тепло восприняты зрителями. Следует также отметить и принципиальный подход к присутствию актеров в зале, которые в этот раз общались за богатым столом, рядом с гостями Центра.

Арт-директор театра «Эней» Лариса Билан поделилась своими впечатлениями: «Я всегда восхищалась творчеством моего выдающегося земляка Николая Гоголя, поэтому в нашем театре мы планируем осуществить еще несколько постановок по мотивам его повестей. В спектакль «Майская ночь, или Утопленница» мы вложили свои души, собрали исполнителей, я работала над костюмами, мой муж Николай подготовил великолепные декорации и музыку».

В спектакле приняли участие солисты Украинской народной хоровой капеллы Москвы под руководством заслуженного деятеля культуры Украины и России Виктории Скопенко, ученики Украинской воскресной школы им. П. Поповича Анна Васильева, Божена Дычко и Дарья Калашникова, актеры Наталья Мазуренко, Василий Золотухин, Лидия Топельберг, Алиса Аллилуева, Анатолий Коновалов, Максим Яценко, Ирина Аллилуева, Геннадий Новосела, Сергей Вахрушев, Мария Новожилова, Юлиана Дуба, Валентина Сухотина, Борис Померанец.

Украинский музыкально-драматический театр-антреприза «Эней» был создан силами Ларисы Билан и Николая Решетняка, при поддержке общественности в апреле 2009 года. После колоритных «Полтавских вечерниц» и концертов, посвященных Соломии Крушельницкой и Борису Гмыри, первой большой постановкой стала «Девушка из легенды» по мотивам поэмы Лины Костенко «Маруся Чурай». За годы своей деятельности «Эней» представил в Национальном культурном центре Украины в г. Москве свои спектакли и литературно-музыкальные композиции «Русалка» по мотивам поэмы «Лесная песня» Леси Украинки, «Думы Тараса», «Веселая Путешествие», «Жили-были два кума…»,«Как у нас в Украине»,«Наш зимний Николай»,«Черевички»по мотивам повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством», «Киевский цирюльник» по мотивам пьесы Михаила Старицкого«за двумя зайцами», «Шельменко-денщик» по повести Григория Квитки-Основьяненко, «К нам едут итальянцы», «Салон красоты« Маруся».

Текст и фото: Юрий Безкровный

DSC00896 DSC00863 DSC00830 DSC00903