Iнформацiйно-просвiтницька та освiтня Опубліковано 03.11.15

Точка неповернення, або Вперед у майбутнє / Точка невозврата, или Вперед в будущее

аватарУ Національному культурному центрі України в Москві в рамках проекту «Молоді митці України» відкрилася виставка графічних творів члена Національної спілки художників України Катерини Гутнікової-Михайлової.

«Точка неповернення». Цю назву можна потрактувати по-різному. Сама автор її таїну не відкрила, тим самим надавши кожному споглядачу знайти особисто «точку неповернення» і визначитись, у чому вона саме. Як на мене, це внутрішній стан художниці, початок якогось нового етапу в її творчому житті, та межа, за якою відкриється новий фантастичний художній світ.

Катерина Гутнікова й сама — людина фантастична, про що свідчать її роботи. Наші постійні відвідувачі, впевнена, пам’ятають виставку Катерини, яку ми відкривали на День закоханих — 14 лютого 2013 року. Це була вражаюча подорож до Казки, в яку запрошували не стільки дітей, скільки дорослих. Світ її картин особисто для мене є майже ілюстрацією світу Аліси з відомого твору Льюіса Керрола. Можливо, в тому «винні» кролики та свинки, яких ми бачимо на багатьох роботах? Так, але це лише поверхневі асоціації. Ці роботи серед іншого вражають технікою (ноу-хау художниці) та сюжетами. За якусь коротку мить ви наче пірнаєте (і знову асоціація з Алісою та її задзеркаллям) до іншого світу — живого, напрочуд реального, населеного милими створіннями, які кохають, створюють сім’ї, займаються якимись побутовими речами тощо. І в кожному штриху — правда життя… нашого, земного, щоденного. Одним словом, це ми з вами, тільки… трохи інші.

Серед виставлених картин цього року є ті, які ми вже бачили минулого разу («Портрет Ганнусі біля казкового дерева, на якому ростуть маленькі свинки», «Якщо душа народжена крилатою…», «Портрет кролика в мушлі», «Улещування звіра», картини із серії «Храми України», «Пара Дінг-Донгів» тощо), але багато нових, наприклад, «Рік Тигра», «Рік Змії», «Рік Дракона» та інші.

Цього разу Катерина порадувала нас взагалі неочікуваними роботами — оголеною натурою, виконаною в олівці. Відомий факт: якщо якийсь зі своїх навиків постійно не тренувати, він забувається. За словами художниці, отримані під час навчання вміння писати натуру з часом стало втрачатися, тому вона для себе постійно цей навик підтримувала. Поступово назбиралася якась кількість робіт, невелику частину з яких ми можемо побачити та оцінити. Вони є прикладом класичного академічного малюнка, яким займалися майже всі без виключення визнані світом художники. Це — основа основ, фундамент, на якому потім з’являється (або не з’являється) власна манера, власний метод художника. Як правило, учнівські роботи майже ніхто ніколи не виставляє, а дарма. Бо це дуже красиво!

Крім того, Катерина порадувала нас ще й кількома великими картинами із квітами.

Одним словом, дуже насичена, різнопланова та різножанрова виставка, яка відкрила для нас улюблену художницю ще з одного боку.

*  *  *

Нагадаю, що 19 листопада о 18.00 запланований майстер-клас Катерини Гутнікової-Михайлової. Для участі в ньому, по-перше, треба записатися (за телефоном 8-495-695-79-85) та, по-друге, мати з собою папір (можна альбом для малювання) і пензлі (білка, колонок) № 2, 3, 5.

*  *  *

Точка невозврата, или Вперед в будущее

 

В Национальном культурном центре Украины в Москве в рамках проекта «Молодые художники Украины» открылась выставка графических произведений члена Национального союза художников Украины Екатерины Гутниковой-Михайловой.

«Точка невозврата». Это название можно трактовать по-разному. Сама автор ее тайну не открыла, тем самым предоставив каждому зрителю лично определить эту «точку» и понять, в чем же она. Как по мне, это внутреннее состояние художницы, начало какого-то нового этапа в ее творческой жизни, та грань, за которой откроется новый фантастический художественный мир.

Екатерина Гутникова и сама – человек фантастический, о чем свидетельствуют ее работы. Наши постоянные посетители, уверена, помнят выставку Екатерины, которую мы открывали в День влюбленных – 14 февраля 2013 года. Это было впечатляющее путешествие в Сказку, в которую приглашали НЕ столько детей, сколько взрослых. Мир ее картин лично для меня – иллюстрация мира Алисы из известного произведения Льюиса Кэрролла. Возможно, в том «виноваты» кролики и свинки, которых мы видим на многих работах? Да, но это только поверхностные ассоциации. Эти работы среди прочего поражают техникой (ноу-хау художницы) и сюжетами. В какое-то мгновение вы буквально ныряете (и опять ассоциация с Алисой и ее зазеркальем) в другой мир – живой, удивительно реальный, населенный милыми созданиями, которые любят, создают семьи, занимаются какими-то бытовыми вещами и тому подобное. И в каждом штрихе – правда жизни… нашего, земного, повседневного. Одним словом, это мы с вами, только немного другие.

Среди выставленных картин в этом году есть те, что мы уже видели в прошлый раз («Портрет Анечки у сказочного дерева, на котором растут маленькие свинки», «Если душа рождена крылатой …», «Портрет кролика в раковине», «Обхаживания зверя», картины из серии «Храмы Украины», «Пара Динг-Донг» и т.п.), но много новых, например, «Год Тигра», «Год Змеи», «Год Дракона» и другие.

На этот раз Екатерина порадовала нас вообще неожиданными работами – обнаженной натурой, выполненной в карандаше. Известный факт: если какой-то из своих навыков постоянно не тренировать, он забывается. По словам художницы, полученные во время обучения навыки писать натуру со временем стало теряться, поэтому она для себя постоянно его поддерживала. Постепенно собралось какое-то количество работ, небольшую часть из которых мы можем увидеть и оценить. Они являются примером классического академического рисунка, которым занимались почти все без исключения признанные в мире художники. Это – основа основ, фундамент, на котором потом появляется (или не появляется) собственная манера, собственный метод художника. Как правило, ученические работы почти никто никогда не выставляет, а зря. Потому что это очень красиво!

Кроме того, Екатерина порадовала нас еще и несколькими большими картинами с цветами.

Одним словом, очень насыщенная, разноплановая и разножанровая выставка, которая открыла для нас любимую художницу еще с одной стороны.

* * *

Напомню, что 19 ноября в 18.00 запланирован мастер-класс Екатерины Гутниковой-Михайловой. Для участия в нем, во-первых, надо записаться (по телефону 8-495-695-79-85) и, во-вторых, иметь с собой бумагу (можно альбом для рисования) и кисти (белка, колонок) № 2, 3, 5.

Ассоль Овсянникова-Мелентьева.

Фото автора

Ассоль ОВСЯННИКОВА-МЕЛЕНТЬЄВА.

Фото автора