Культура і мистецтво Опубліковано 27.02.16

Український музичний салон. “Із піснею на вустах…” / Украинский музыкальный салон. “С песней на устах…”

ЛЕСЯОсь і добігли кінця довгі зимові ночі, несміливо та обережно їх зміняють легкі, світлі весняні дні. Лютневий концерт Українського музичного салону відбувся незвично, тобто не останнього вівторка місяця, а минулої п’ятниці. Та й сам лютий за кількістю календарних днів ‒ місяць незвичайний, особливо цього, високосного року.

Концерт Салону був присвячений 145-річчю з дня народження видатної української поетеси Лесі Українки. На початку був показаний чудовий невеличкий документальний фільм про життя Лесі (режисер ‒ Г. Богдан), гості послухали її поезію та, ймовірно, запис її голосу, який належить до колекції відомого українського етнографа, фольклориста і композитора Філарета Колесси. У запису прозвучала народна пісня “Ой заїхав козак та з Україноньки”. Звісно, голос початку минулого століття, загублений в шумах тогочасних технологій, створив особливий, майже містичний настрій. Також аудиторії був запропонований запис найвідомішого вірша Лесі Українки “Contra spem spero!” у виконанні Христини Керницької на фоні кадрів художнього фільму “Иду к тебе” (режисер ‒ М. Мащенко), роль поетеси в якому зіграла народна артистка Росії Алла Демидова.

На підтримку “Лесиного слова” лауреат міжнародних конкурсів Українська народна хорова капела Москви (художній керівник ‒ заслужений працівник культури України та Росії Вікторія Скопенко) виконала твір “Вечірня година” (музика В. Герасимчука, вірш Л. Українки), а також українську народну пісню “Тихо над річкою”. Завершила Капела свій виступ “Гімном добру”, написаним О. Білашом на вірш Б. Олійника. У виконанні постійної ведучої Української молодіжної вітальні, студентки Інституту сучасного мистецтва, співачки Юліани Дуби (клас професора Надії Сафронової) прозвучав ще один твір В. Герасимчука, створений за поезією Л. Українки, ‒ “Знов весна і знов надії…” з вокального циклу “Хвилини”, якому ледь вловима невпевненність Юліани надала особливої чарівності та ніжності звучання.

Лауреат міжнародних конкурсів хор Товариства латиської культури міста Москви “Талава” (художній керівник ‒ Тамара Семічева) доволі симпатично виконав низку латиських та й не тільки пісень.

Слідом своїх “вихованців” представив Український музично-драматичний театр-антреприза “Еней”: дует “Гармонія” у складі Тетяни Бахмутської та Юлії Черногор, разом з якими виступив хореографічний ансамбль “Експромт”, та соліст Театру, дуже обдарований, з прекрасним голосом Максим Яценко. Окрім сольних номерів, в дуеті Тетяна та Юлія виконали пісню “Эхо любви” з репертуару Анни Герман. Максим Яценко заспівав пісні “Журавли” (музика Я. Френкеля, слова народного поета Дагестану Р. Гамзатова в перекладі Н. Гребнєва) та “Кому ты нужен”  (музика А. Верещагіна, слова А. Пшеничного).

До потужної частини концерту увійшли твори академічного мистецтва. Дебютантом Салону цього разу став лауреат міжнародних конкурсів Михайло Карабулатов із Дитячої музичної школи імені М. М. Іпполітова-Іванова (клас викладача Ірини Брагінської). Він заспівав два твори під акомпанемент лауреата міжнародних конкурсів Євгена Ларіна.

Найяскравішим був виступ асистента-стажера Московського музичного інституту імені Альфреда Шнітке Антона Іркалеонова (клас народного артиста Росії, доцента Владислава Верестникова), у виконанні якого прозвучали Арія Демона з однойменної опери А. Рубінштейна, романс “О, если б ты могла” (музика П. Чайковського, слова О. Толстого) та “Пісня про рушник” (музика П. Майбороди, слова А. Малишка). Партію фортепіано виконала Вероніка Валова із Російської академії музики імені Гнесіних (клас викладача Євгенії Тарасової). Як і наступні виконавці, Антон Іркалеонов представив проект Салону “Майстри та учні”.

Справжнім сюрпризом стало чудове виконання фортепіанного твору Ф. Мендельсона “Серйозні варіаціі” Веронікою Валовою, адже концерт був побудований на вокальних творах, що відповідало його назві ‒ “Із піснею на вустах…”.

Лауреатка міжнародних конкурсів, студентка Московської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського Валерія Зеленська (клас народного артиста Росії, професора Юрія Григор’єва) заспівала романси С. Рахманінова “Ночь печальна” (слова І. Буніна) та “Здесь хорошо” (слова Г. Галіної). У ролі концертмейстера знов виступила Вероніка Валова.

Завершився Салон дуетом Іоланти та Водемона з опери “Іоланта” П. І. Чайковського. Його виконали Валерія Зеленська та лауреат міжнародних конкурсів, студент Московської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського Олександр Чернов  (клас народного артиста Росії, професора Юрія Григор’єва). Вікторія Корольонок підтримала співаків акомпанементом на фортепіано.

Дякуємо режисеру та ведучій Салону, члену Міжнародної спілки музичних діячів і Спілки театральних діячів Росії, кінорежисеру Вірі Федорченко за постійний великий вклад в організацію концертів.

Наступний захід Українського музичного салону відбудеться 29 березня. Цього разу він буде присвячений святкуванню 202-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Тож, завжди раді бачити вас у нас в гостях!

Олена Семікіна

***

Вот и подошли к концу длинные зимние ночи, робко и осторожно их сменяют легкие, светлые весенние дни. Февральский концерт Украинского музыкального салона состоялся необычно, то есть не в последний вторник месяца, а в прошлую пятницу. Да и сам февраль по количеству календарных дней ‒ месяц необычный, особенно в этом, високосном году.

Концерт Салона был посвящен 145-летию со дня рождения выдающейся украинской поэтессы Леси Украинки. В начале был показан замечательный небольшой документальный фильм о жизни Леси (режиссер ‒ Г. Богдан), гости послушали ее поэзию и, как предполагается, запись ее голоса из коллекции известного украинского этнографа, фольклориста и композитора Филарета Колессы. В записи прозвучала народная песня ” Ой заїхав козак та з Україноньки”. Конечно, голос начала прошлого века, затерянный в шумах тогдашних технологий, создал особый, почти мистический настрой. Также аудитории была предложена запись самого известного стихотворения Леси Украинки “Contra spem spero!” в исполнении Кристины Керницкой на фоне кадров художественного фильма “Иду к тебе” (режиссер ‒ Н. Мащенко), роль поэтессы в котором сыграла народная артистка России Алла Демидова.

В поддержку “Лесиного слова” лауреат международных конкурсов Украинская народная хоровая капелла Москвы (художественный руководитель ‒ заслуженный работник культуры Украины и России Виктория Скопенко) исполнила произведение “Вечерний час” (музыка В. Герасимчука, стихотворение Л. Украинки), а также украинскую народную песню “Тихо над річкою”. Завершила свое выступление Капелла “Гимном добру”, написанным А. Билашом на стихотворение Б. Олейника. В исполнении постоянной ведущей Украинской молодежной гостиной, студентки Института современного искусства, певицы Юлианы Дубы (класс профессора Надежды Сафроновой) прозвучало еще одно произведение В. Герасимчука на стих Л. Украинки ‒ “Знов весна і знов надії…” из вокального цикла “Хвилини”, которому едва уловимая неуверенность Юлианы придала особое очарование и нежность звучания.

Лауреат международных конкурсов хор Общества латышской культуры города Москвы “Талава” (художественный руководитель ‒ Тамара Семичева) довольно симпатично исполнил ряд латышских и не только песен.

Далее своих “воспитанников” представил Украинский музыкально-драматический театр-антреприза “Эней”: дуэт “Гармония” в составе Татьяны Бахмутской и Юлии Черногор, вместе с которыми выступил хореографический ансамбль “Экспромт”, и солист Театра, очень одаренный, с прекрасным голосом Максим Яценко. Кроме сольных номеров, в дуэте Татьяна и Юлия исполнили песню “Эхо любви” из репертуара Анны Герман. Максим Яценко спел песни “Журавли” (музыка Я. Френкеля, слова народного поэта Дагестана Г. Гамзатова в переводе Н. Гребнева) и “Кому ты нужен” (музыка А. Верещагина, слова А. Пшеничного).

Большую часть концерта составили произведения академического искусства. Дебютантом Салона в этот раз стал лауреат международных конкурсов Михаил Карабулатов из Детской музыкальной школы имени М. М. Ипполитова-Иванова (класс преподавателя Ирины Брагинской). Он спел два произведения под аккомпанемент лауреата международных конкурсов Евгения Ларина.

Самым ярким было выступление ассистента-стажера Московского музыкального института имени Альфреда Шнитке Антона Иркалеонова (класс народного артиста России, доцента Владислава Верестникова), в исполнении которого прозвучали Ария Демона из одноименной оперы А. Рубинштейна, романс “О, если б ты могла” (музыка П. Чайковского, слова А. Толстого) и “Пісня про рушник” (музыка П. Майбороды, слова А. Малышко). Партию фортепиано исполнила Вероника Валова из Российской академии музыки имени Гнесиных (класс преподавателя Евгении Тарасовой). Как и последующие исполнители, Антон Иркалеонов представил проект Салона “Мастера и ученики”.

Настоящим сюрпризом стало великолепное исполнение фортепианного произведения Ф. Мендельсона “Серьезные вариации” Вероникой Валовой, так как концерт был построен на вокальных произведениях, что соответствовало его названию ‒ “С песней на устах…”.

Лауреат международных конкурсов, студентка Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Валерия Зеленская (класс народного артиста России, профессора Юрия Григорьева) спела романсы С. Рахманинова “Ночь печальна” (слова И. Бунина) и “Здесь хорошо” (слова Г. Галиной). В роли концертмейстера вновь выступила Вероника Валова.

Завершился Салон дуэтом Иоланты и Водемона из оперы “Иоланта” П. И. Чайковского. Его исполнили Валерия Зеленская и лауреат международных конкурсов, студент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Александр Чернов (класс народного артиста России, профессора Юрия Григорьева). Виктория Короленок поддержала певцов аккомпанементом на фортепиано.
Спасибо режиссеру и ведущей Салона, члену Международного союза музыкальных деятелей и Союза театральных деятелей России, кинорежиссеру Вере Федорченко за постоянный большой вклад в организацию концертов.

Следующее мероприятие Украинского музыкального салона состоится 29 марта. На этот раз он будет посвящен празднованию 202-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко. Всегда рады видеть вас у нас в гостях!

Елена Семикина

23456789