Культурно-мистецька Опубліковано 06.04.16

«Художня мозаїка», яку склали 85 митців / «Художественная мозаика», которую сложили 85 художников

аватарУ Національному культурному центрі України в Москві відбулося відкриття чи не наймасштабнішої за останні кілька років виставки живопису, графіки та декоративно-ужиткового мистецтва. Присвячена Дню слов’янської писемності та культури, «Художня мозаїка» у Шевченковій залі об’єднала роботи 85 художників. Серед них народні та заслужені художники України та Росії, дійсні та почесні члени Російської академії художеств, члени-кореспонденти РАХ, академіки,  а також молоді творці.

У вступному слові генеральний директор Національного культурного центру України в Москві Володимир Іонов зауважив:

― Сьогодні у нас знаменний день. Ми відкриваємо виставку, яка зібрала роботи кращих представників українського та російського образотворчого мистецтвата та об’єднала творчі сили діячів мистецтв і культури України і Росії. Ця експозиція наочно свідчить про багатогранність творчого пошуку художників, їх життєвого світогляду.

Вітаю всіх учасників, бажаю творчого натхнення та успіху. І сподіваюсь, що цей дім стане для вас рідним, і кожен із вас відчує, що його тут люблять, завжди чекають і готові до співпраці.

Ті, хто часто бувають у Культурному центрі, знають, що жоден захід у цих стінах не відбувається без української пісні, яку найчастіше дарує Українська народна хорова капела Москви під керівництвом заслуженого працівника культури України та Росії Вікторії Скопенко. Цього разу в їхньому виконанні для всіх присутніх прозвучала «Вітальна» та пісні на слова Тараса Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий» і «Садок вишневий коло хати».

Вітали митців із цією визначною подією народний художник РФ, дійсний член Російської академії художеств, віце-президент Творчої спілки художників Росії, професор Євген Ромашко; член-кореспондент Російської академії природничих наук, доцент Російського православного університету святого апостола Іоанна Богослова, член Творчої спілки художників Росії, отець Олександр (Єгоров), який зокрема сказав: «Призиваю Боже благословіння на всіх художників, глядачів та хазяїв цього дому. Бажаю міцного здоровя та натхнення. Нехай янголи та архангели відвідують усіх вас, тому що мистецтво стоїть над усім цим тлінним світом».

Заслужений художник РФ, проректор Російської академії живопису, скульптури та архітектури Іллі Глазунова, професор Ігор Лапін професійно «пояснив» назву виставки:

Дійсно, дуже приємно перебувати в цьому приміщенні, красивому та витонченому. Назва «Художня мозаїка» ― не випадкова. Що таке мозаїка? Це стародавнє, складне та прекрасне мистецтво з різних маленьких шматочків смальти складати велике єдине ціле. І тут ми бачимо, як із робіт різних авторів із індивідуальним світобаченням і світосприйняттям, манерою і стилістикою склалося величезне різнобарвне полотно.

Повторю слова отця Олександра, що мистецтво стоїть над усім тлінним світом. Додам уже від себе, що й таланти даруються Богом далеко не кожному і не однакові. Один пише картини, другий ― вірші, третій музикант, четвертий танцює тощо. Тому своєрідним гармонійним мистецьким акордом прозвучали вірші члена Спілки письменників Росії, лауреата літературної премії імені Антона Чехова, поета, представника української громади Москви Володимира Лісового, виконані автором. Окрема подяка поету за те, що він згадав визнану в усьому світі українську майстриню гобеленів Людмилу Жоголь, яка неодноразово виставлялась у нашому Центрі. До речі, саме у цій залі свого часу відбулося урочисте дарування її відомого гобелена «Квіти Парижа» Музею-заповіднику «Царицине».

Музичним сюрпризом став виступ лауреата міжнародних конкурсів, учня Дитячої музичної школи імені Сергія Прокоф’єва Дмитра Циганова, у виконанні якого прозвучали варіації Аркадія Валадося на тему «Руслана и Людмили» Михайла Глинки, твір Петра Чайковського «Страстное признание» та Сергія Рахманінова «О, не грусти» і «Вокализ».

Куратор виставки, директор Московського міжнародного фестивалю-конкурсу Олександра Горшеньова та укладач виставки заслужений художник РФ, професор Сергій Федунов підкреслили, що працювати було складно, але дуже цікаво, бо величезну кількість робіт, різних за тематикою, технікою, оформленням треба було «укласти» в єдине ціле. І в результаті вийшло напрочуд насичене емоціями, кольорами та світлом полотно, в якому натюрморти, пейзажі, портрети, урбаністичні картини, ілюстрацій до вистав, жанрові картини доповнюють одна одну, відтінюють, «підтримують», перегукуються і де в чому навіть… суперничають за увагу глядача. Іншими словами, ці маленькі «шматочки смальти» заграли новими гранями, зажили новим життям, закохуючи в себе тих, хто потрапляє до виставкової зали Українського дому.

Усіх, хто захоче пірнути у цей мистецький вирій, запрошуємо на виставку, яку можна буде відвідати до кінця травня.

Відео з відкриття виставки дивіться за посиланнями:

Ганна Дьоміна

 

«Художественная мозаика», которую сложили 85 художников

В Национальном культурном центре Украины в Москве состоялось открытие едва ли не самой масштабной за последние несколько лет выставки живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Посвященная Дню славянской письменности и культуры, «Художественная мозаика» в Шевченковском зале объединила работы 85  художников. Среди них народные и заслуженные художники Украины и России, действительные и почетные члены Российской академии художеств, члены-корреспонденты РАХ, академики,  а также молодые творцы.

Во вступительном слове генеральный директор Национального культурного центра Украины в Москве Владимир Ионов заметил:

― Сегодня у нас знаменательный день. Мы открываем выставку, которая собрала работы лучших представителей украинского и российского изобразительного искусства,  объединила творческие силы деятелей искусств и культуры Украины и России. Эта экспозиция наглядно свидетельствует о многогранности творческого поиска художников, их жизненного мировоззрения.

Приветствую всех участников, желаю творческого вдохновения и успеха. И надеюсь, что этот дом станет для вас родным, и каждый из вас почувствует, что его здесь любят, всегда ждут и готовы к сотрудничеству.

Те, кто часто бывают в Культурном центре, знают, что ни одно мероприятие в этих стенах не проходит без украинской песни, которую чаще всего дарит Украинская народная хоровая капелла Москвы под руководством заслуженного работника культуры Украины и России Виктории Скопенко. На этот раз в их исполнении для всех присутствующих прозвучала «Поздравительная» и песни на слова Тараса Шевченко «Реве та стоне Дніпр широкий» и «Садок вишневий коло хати».

Приветствовали художников с этим выдающимся событием народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств, вице-президент Творческого союза художников России, профессор Евгений Ромашко; член-корреспондент Российской академии естественных наук, доцент Российского православного университета святого апостола Иоанна Богослова, член Творческого союза художников России, отец Александр (Егоров), который в частности сказал: «Призываю Божие благословение на всех художников, зрителей и хозяев этого дома. Желаю крепкого здоровья и вдохновения. Пусть ангелы и архангелы посещают всех вас, потому что искусство стоит над всем этим бренным миром».

Заслуженный художник РФ, проректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, профессор Игорь Лапин профессионально «объяснил» название выставки:

— Действительно, очень приятно находиться в этом помещении, красивом и изящном. Название «Художественная мозаика» — не случайно. Что такое мозаика? Это древнее, сложное и прекрасное искусство из разных маленьких кусочков смальты составлять большое единое целое. И здесь мы видим, как из работ разных авторов с индивидуальным мировоззрением и мировосприятием, манерой и стилистикой сложилось огромное разноцветное полотно.

Повторю слова отца Александра, что искусство стоит над всем бренным миром. Добавлю уже от себя, что и таланты дарятся Богом далеко не каждому и не одинаковы. Один пишет картины, другой — стихи, третий музыкант, четвертый танцует и т.д. Поэтому своеобразным гармоничным художественным аккордом стали стихи члена Союза писателей России, лауреата литературной премии имени Антона Чехова, поэта, представителя украинской общины Москвы Владимира Лисового, исполненные автором. Отдельная благодарность поэту за то, что он вспомнил признанную во всем мире украинскую мастерицу гобеленов Людмилу Жоголь, которая неоднократно выставлялась в нашем Центре. Кстати, именно в этом зале в свое время состоялось торжественное дарение ее известного гобелена «Цветы Парижа» Музею-заповеднику «Царицыно».

Музыкальным сюрпризом стало выступление лауреата международных конкурсов, ученика Детской музыкальной школы имени Сергея Прокофьева Дмитрия Цыганова, в исполнении которого прозвучали вариации Аркадия Валадося на тему «Руслана и Людмилы» Михаила Глинки, произведение Петра Чайковского «Страстное признание» и Сергея Рахманинова «О, не грусти »и«Вокализ».

Куратор выставки, директор Московского международного фестиваля-конкурса Александра Горшенева и составитель выставки заслуженный художник РФ, профессор Сергей Федунов подчеркнули, что работать было сложно, но очень интересно, потому что огромное количество работ, различных по тематике, технике, оформлению надо было «уложить» в единое целое. И в результате получилось очень насыщенное эмоциями, цветами и светом полотно, в котором натюрморты, пейзажи, портреты, урбанистические картины, иллюстрации к спектаклям, жанровые картины дополняют друг друга, оттеняют, «поддерживают», перекликаются и в чем-то даже… соперничают за внимание зрителя. Иными словами, эти маленькие «кусочки смальты» заиграли новыми гранями, зажили новой жизнью, влюбляя в себя тех, кто попадает в выставочный зал Украинского дома.

Тех, кто захочет окунуться в этот художественный праздник, приглашаем на выставку, которую можно будет посетить до конца мая.

Видео с открытия выставки смотрите по ссылкам:

Анна Демина