Видання Центру Опубліковано 29.01.13

Мельниченко В.Ю. Тарас Шевченко: “Друзі мої єдині”

1Мельниченко В. Ю. Тарас Шевченко: «Друзі мої єдині» (десять постатей у поетовому житті). — М.: Домашня бібліотека, 2013. — 704 стор.

Володимир Мельниченко — доктор історичних наук (1998), член-кореспон-дент АПН України (2003), заслужений діяч науки України (2004), почесний ака­демік Академії мистецтв України (2013), автор 60 книг із історичної, політичної та мистецтвознавчої проблематики.

З 2001 р. — генеральний директор Національного культурного центру Укра­їни в Москві. За цей час видав у російській столиці українською мовою фунда­ментальні шевченкознавчі праці, удостоєні Національної премії України імені Тараса Шевченка (2009).

Особливість цієї книги полягає в тому, що автор представляє читачеві масш­табні портрети Шевченкових друзів і через їхні біографії розповідає про на­ціонального генія. Нічого подібного ще не було у відомих життєписах Тараса Шевченка чи спеціальних працях про його стосунки з окремими особистостями. Водночас у книзі показано, як переплітаються їхні долі, що глибше розкриває дивовижний духовний космос поета.

Читати книгу