Новини Опубліковано 06.02.16

«Во славу нашої національної ідеї» / “Во славу нашей национальной идеи”

КнигаМи, колектив Національного культурного центру України в Москві, вітаємо нашого вельмишанованого генерального директора Володимира Мельниченка з презентацією його книги “Михайло Грушевський у Москві” (К.: Либідь, 2015), яка відбулася в Києві у Президентському фонді Леоніда Кучми “Україна”. Бажаємо Вам, Володимире Юхимовичу, нових творчих і наукових ідей та натхнення в їх здійсненні.

У Президентському Фонді Леоніда Кучми «Україна» відбулася презентація книги «Михайло Грушевський у Москві». Так у Фонді почали відзначати 150-річчя з дня народження великого вченого і одного з батьків української державності.

У презентації взяли участь Президенти України Леонід Кравчук (1991–1994), Леонід Кучма (1994–2005), Віктор Ющенко (2005–2010).

Автором книги є Володимир Мельниченко – доктор історичних наук, член-кореспондент АПН України, почесний академік Академії мистецтв України, заслужений діяч науки України, автор 50 книг з історичної, політичної та мистецтвознавчої проблематики. Лауреат Шевченківської премії (2009). З 2001 до 2015 року Володимир Мельниченко очолював Національний культурний центр України в Москві.

Над книгою «Михайло Грушевський у Москві» автор працював понад 10 років. Видання завершує трилогію – раніше світ побачили книги «Шевченко у Москві» (2009) та «Гоголь у Москві» (2013).

Книга «Михайло Грушевський у Москві» є авторською енциклопедією-хроноскопом. У ній йдеться, зокрема, про особливі півроку з життя Михайла Грушевського – з вересня 1916 до березня 1917-го, коли Грушевський перебував у Москві на засланні і жив там під пильним наглядом поліції. Саме у Москві він зустрів Лютневу революцію, коли Російська Імперія припинила своє існування, а Українська держава отримала шанс на своє історичне втілення.

Саме з Москви Михайло Сергійович вирушив до Києва, щоб очолити Українську Центральну Раду.

У Москві Грушевський жив на Арбаті – тій самій вулиці, де нині знаходиться Культурний центр України. Завдяки книзі можна дізнатися про те, що Грушевський ніколи не захоплювався Білокам’яною і не прагнув тут оселитися, хоча добре знав історію Москви і писав про її роль в історії України. За півроку життя у Москві Грушевський не бував у музеях, театрах чи на виставках – мав лише зустрічі з московськими українцями, співпрацював з українськими часописами, працював в архівах, бібліотеках, відвідував книжкові магазини. Зокрема, у Москві Грушевський написав 8 том «Історії України-Руси». Про свою роботу серед співвітчизників у Москві він писав, що робить її «во славу нашої національної ідеї».

Варто відзначити, що майже ніхто з дослідників Арбату ніколи не згадував Грушевського як одного з мешканців чи не найвідомішої вулиці Білокам’яної. Мовчать про Грушевського і московські енциклопедії та довідники.

Стрижень видання – спогади, фрагменти творів та листів Грушевського. Книга містить дуже багато текстів самого Михайла Сергійовича.

Окремо викладено і про зустрічі та справи з українцями, які в той час мешкали у Москві – і з відомими, і малознаними. Автор книги Володимир Мельниченко твердить: «Варто скласти спеціальний довідник про українських, російських та інших зарубіжних діячів, які були знайомі чи працювали з Михайлом Грушевським протягом усього його життя. Ми – лише на самому початку довгого шляху до наших духовних витоків і національних героїв».

За матеріалами сайту: http://www.kuchma.org.ua/

Мы, коллектив Национального культурного центра Украины в Москве, поздравляем нашего многоуважаемого генерального директора Владимира Мельниченко с презентацией его книги “Михаил Грушевский в Москве” (К.: Лыбидь, 2015), которая состоялась в Киеве, в Президентском фонде Леонида Кучмы “Украина”. Желаем Вам, Владимир Ефимович, новых творческих и научных идей и вдохновения в их осуществлении.

«Во славу НАШЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ»

В Президентском фонде Леонида Кучмы «Украина» состоялась презентация книги «Михаил Грушевский в Москве». Так в Фонде начали отмечать 150-летие со дня рождения великого ученого и одного из отцов украинской государственности.

В презентации приняли участие президенты Украины Леонид Кравчук (1991–1994), Леонид Кучма (1994–2005), Виктор Ющенко (2005–2010).

Автором книги является Владимир Мельниченко – доктор исторических наук, член-корреспондент АПН Украины, почетный академик Академии искусств Украины, заслуженный деятель науки Украины, автор 50 книг по исторической, политической и искусствоведческой проблематики, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2009). С 2001 по 2015 год Владимир Мельниченко возглавлял Национальный культурный центр Украины в Москве.

Над книгой «Михаил Грушевский в Москве» автор работал более 10 лет. Издание завершает трилогию – ранее увидели свет книги «Шевченко в Москве» (2009) и «Гоголь в Москве» (2013).

Книга «Михаил Грушевский в Москве» является авторской энциклопедией-хроноскопом. В ней говорится, в частности, об особых полгода из жизни Михаила Грушевского – с сентября 1916 по март 1917 года, когда Грушевский находился в Москве в ссылке и жил там под наблюдением полиции. Именно в Москве он встретил Февральскую революцию, когда Российская Империя прекратила свое существование, а украинское государство получила шанс на свое историческое воплощение.

Именно из Москвы Михаил Сергеевич отправился в Киев, чтобы возглавить Украинскую Центральную Раду.

В Москве Грушевский жил на Арбате – той самой улице, где сейчас находится Культурный центр Украины. Благодаря книге можно узнать о том. что Грушевский никогда не увлекался Белокаменной и не стремился здесь поселиться, хотя хорошо знал историю Москвы и писал о ее роли в истории Украины. За полгода жизни в Москве Грушевский не был в музеях, театрах или на выставках – только встречался с московскими украинцами, сотрудничал с украинскими журналами, работал в архивах, библиотеках, посещал книжные магазины. В частности, в Москве Грушевский написал 8 том «Истории Украины-Руси». О своей работе среди соотечественников в Москве он писал, что делает ее «во славу нашей национальной идеи».

Стоит отметить, что почти никто из исследователей Арбата никогда не упоминал Грушевского как одного из жителей едва ли не самой известной улице Белокаменной. Молчат о Грушевского и московские энциклопедии и справочники.

Стержень издания-воспоминания, фрагменты сочинений и писем Грушевского. Книга содержит большое количество текстов самого Михаила Сергеевича.

Отдельно рассказано и о встречах и делах с украинцами, которые в то время жили в Москве – и с известными, и с малоизвестными. Автор книги Владимир Мельниченко утверждает: «Стоит составить специальный справочник об украинских, российских и других зарубежных деятелях, которые были знакомы и работали с Михаилом Грушевским в течение всей его жизни. Мы – только в самом начале долгого пути к нашим духовным истокам и национальных».

По материалам сайта: http://www.kuchma.org.ua/