Новини Опубліковано 29.01.13

Українська душа Москви

1Володимир МЕЛЬНИЧЕНКО “Українська душа Москви (Михайло Максимович. Михайло Щепкін. Осип Бодянський. Микола Гоголь)” (М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010)

Книга “Українська душа Москви” значно розширює перед читачем горизонти української духовної присутності в Москві. Герої цієї книги – Михайло Макси­мович, Михайло Щепкін, Осип Бодянський, Микола Гоголь – були для Тараса Шевченка і залишаються для нас живими знаками української мови, культури, духовності, ментальності. Вони уособили й поселили в Москві ХІХ століття щиру українську душу з її психікою, настроями, переживаннями, почуттями. Велику душу, доповнену духовною енергією багатьох інших українців – менш відомих і менш талановитих.

Унікальність цієї книги полягає в тому, що В. Мельниченко вперше розкри­ває московські сторінки біографії великих українців або пропонує їх нове бачення, спираючись значною мірою на архівні документи.