Новини Опубліковано 13.01.16

Засідання Товариства української культури «Славутич» / Заседание Общества украинской культуры «Славутич»

DSC0762812 січня у Національному культурному центрі України в Москві відбулося засідання Товариства української культури «Славутич».

Із доповіддю «Біблія і християнство» виступив член Товариства, кандидат технічних наук, доцент Московського державного університету шляхів сполучення Олег Олійник. Продовживши свої дослідження Святого Письма, він виклав присутнім шлях розвитку християнства від його зародження до наших днів, особливу увагу звернувши на питання багатоконфесіональності в сучасному світі.

***

12 января в Национальном культурном центре Украины в Москве состоялось заседание Общества украинской культуры «Славутич».

С докладом «Библия и христианство» выступил член Общества, кандидат технических наук, доцент Московского государственного университета путей сообщения Олег Олийнык. Продолжив свои исследования Святого Писания, он изложил путь развития христианства от его истоков до наших дней, особенное внимание уделив вопросу многоконфессиональности в современном мире.

DSC07624