Новини Опубліковано 27.04.16

«Дзвони Чорнобиля» зібрали українців Москви / «Колокола Чернобыля» собрали украинцев Москвы

index26 квітня у Національному культурному центрі України у м. Москві відбувся вечір пам’яті «Дзвони Чорнобиля», присвячений 30-м роковинам катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Генеральний директор Центру, заслужений працівник культури України, кандидат мистецтвознавства Володимир Іонов, який був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, відзначив, зокрема, таке: «Дата цієї катастрофи, 26 квітня 1986 року, стала невигойною раною на серці України. Я думаю, що кожен із нас повинен пам’ятати, що чорнобильський біль – це біль не тільки українського народу, але й усього людства». Також він поділився своїми сумними спогадами: «Минуло стільки років, а я нібито ще там, у Чорнобилі. Часто згадую друзів, яких вже немає в живих – вони віддали за мене і нас всіх свої життя. Хочу їм низько вклонитися за це».

Радник-посланник Посольства України в Російській Федерації Ольга Тімош розповіла про зусилля, які докладає Україна для подолання наслідків аварії, зокрема, зведення саркофагу над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС та заходи з утилізації забруднених радіацією конструкцій. Вона поінформувала присутніх, що згідно з указом Президента України Петра Порошенка буде створено Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, відзначивши важливість участі в усіх проектах міжнародних організацій та окремих зарубіжних країн.

Керівники громадських організацій Москви – президент Товариства української культури «Славутич», доктор медичних наук Василь Антонів і голова Регіональної громадської організації «Провісник», доктор медичних наук Тарас Дудко зосередили увагу присутніх на медичному аспекті Чорнобильської трагедії.

Член Національної спілки письменників України та Спілки письменників Росії Віталій Крикуненко зачитав свого вірша «Страхолісся», у якому висловив своє осмислення ваги цієї катастрофи в подальшій долі українського народу.

Про трагічне життя Поліського краю йдеться у вірші Ліни Костенко «Стоять озера в пригорщах долин», який зачитала головний спеціаліст відділу культури і мистецтв Центру, член Національної спілки письменників України та Спілки письменників Росії Олена Марченко:

Стоять озера в пригорщах долин,
Луги цвітуть у придорожній смузі.
І царствений цибатий чорногуз
Поважно ходить в ранній кукурудзі.
Дівча козу на вигоні пасе,
Машини мчать, баранки крутять аси.
Малина спіє.. І на все, на все
Лягає пил чорнобильської траси.
Жоржини на чорнобильській дорозі
Вже другий рік, як струшують біду,
Прозорий жах обмацує ворота -
Чи можна людям в хату увійти?
Роса – як смертний піт на травах, на горіхах.
Але найбільше стронцію – у стріхах.
Хто це казав, що стріхи – традиційні?
У нас і стріхи вже радіаційні.
Летючі крони голубих дерев.
Із року в рік дожити до неділі.
Ріка. Палатка. Озеро. Курінь.
Аборигени острова Надії.
Босоніж дітки бігають малі.
Пройшла гроза і не була озонною.
А де тепер не зона на землі?
І де межа між зоною й не зоною?

Особливо тепло були сприйняті спогади видатного кінорежисера, автора дев’яти фільмів про Чорнобиль (серед них – «Дзвін Чорнобиля», «Наближення до Апокаліпсису: Чорнобиль поряд», «Чорнобиль. Тризна», «Чорнобиль. Післямова» та інші), лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Роллана Сергієнка, насамперед про пережите його родиною.

Сумні картини Чорнобильської зони постали з відео, підготовленого працівниками Центру до річниці катастрофи, завдяки якому кожен із присутніх на вечорі пам’яті зміг уявити реальні масштаби цього лиха.

У музичній частині вечора взяла участь лауреат міжнародних конкурсів Українська народна хорова капела під керівництвом начальника відділу інформації та діаспори Центру, заслуженого працівника культури України і Росії Вікторії Скопенко. Прозвучали «Отче наш» Миколи Леонтовича із «Літургії Іоана Златоустого», «Плачуть берези» і «Гімн добру» на музику Олександра Білаша та вірші Бориса Олійника.

Лауреати міжнародних конкурсів Валерія Єсауленко та Наталія Жукова виконали «Сонату для флейти і фортепіано» Сергія Прокоф’єва. Прозвучала також пісня «Журавка» Олександра Білаша на слова Василя Юхимовича у виконанні студентки Академічного музичного училища при Московській державній консерваторії імені Петра Чайковського Світлани Коробкової. Партія фортепіано – лауреат міжнародних конкурсів Маргарита Бриндіна.

Присутні на вечорі вшанували загиблих учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС хвилиною мовчання й запалили поминальні свічки.

Вічна пам’ять героям-чорнобильцям…

Текст: Юрій Безкровний

Фото: Ганна Дьоміна

«Колокола Чернобыля» собрали украинцев Москвы

26 апреля в Национальном культурном центре Украины в г. Москве состоялся вечер памяти «Колокола Чернобыля», посвященный 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Генеральный директор Центра, заслуженный работник культуры Украины, кандидат искусствоведения Владимир Ионов, который был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отметил, в частности, следующее: «Дата этой катастрофы, 26 апреля 1986, осталась неизлечимой раной на сердце Украины. Я думаю, что каждый из нас должен помнить, что чернобыльская боль – это боль не только украинского народа, но и всего человечества». Также он поделился своими печальными воспоминаниями: «Прошло столько лет, а я будто еще там, в Чернобыле. Часто вспоминаю друзей, которых уже нет в живых – они отдали за меня и всех нас свои жизни. Низкий им поклон».

Советник-посланник Посольства Украины в Российской Федерации Ольга Тимош рассказала об усилиях, которые прилагает Украина для преодоления последствий аварии, в частности, сооружения саркофага над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС и мероприятия по утилизации загрязненных радиацией конструкций. Она проинформировала присутствующих, что согласно указу Президента Украины Петра Порошенко будет создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, отметив важность участия во всех проектах международных организаций и отдельных зарубежных стран.

Руководители общественных организаций Москвы – президент Общества украинской культуры «Славутич», доктор медицинских наук Василий Антонив и председатель Региональной общественной организации «Провісник», доктор медицинских наук Тарас Дудко сосредоточили внимание присутствующих на медицинском аспекте Чернобыльской трагедии.

Член Национального союза писателей Украины и Союза писателей России Виталий Крикуненко прочитал стихотворение «Страхолісся», в котором выразил свое осмысление влияния этой катастрофы на дальнейшую судьбу украинского народа.

О трагической жизни Полесского края идет речь в стихотворении Лины Костенко «Стоять озера в пригорщах долин», который прочитала главный специалист отдела культуры и искусств Центра, член Национального союза писателей Украины и Союза писателей России Олена Марченко:

Стоять озера в пригорщах долин,
Луги цвітуть у придорожній смузі.
І царствений цибатий чорногуз
Поважно ходить в ранній кукурудзі.
Дівча козу на вигоні пасе,
Машини мчать, баранки крутять аси.
Малина спіє.. І на все, на все
Лягає пил чорнобильської траси.
Жоржини на чорнобильській дорозі
Вже другий рік, як струшують біду,
Прозорий жах обмацує ворота -
Чи можна людям в хату увійти?
Роса – як смертний піт на травах, на горіхах.
Але найбільше стронцію – у стріхах.
Хто це казав, що стріхи – традиційні?
У нас і стріхи вже радіаційні.
Летючі крони голубих дерев.
Із року в рік дожити до неділі.
Ріка. Палатка. Озеро. Курінь.
Аборигени острова Надії.
Босоніж дітки бігають малі.
Пройшла гроза і не була озонною.
А де тепер не зона на землі?
І де межа між зоною й не зоною?

Особенно тепло были восприняты воспоминания выдающегося кинорежиссера, автора девяти фильмов о Чернобыле (среди них – «Колокол Чернобыля», «Приближение к Апокалипсису: Чернобыль рядом», «Чернобыль. Тризна», «Чернобыль. Послесловие» и другие), лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Роллана Сергиенко, прежде всего о пережитом его семьей.

Печальные картины Чернобыльской зоны от ображены в видеофильме, подготовленном сотрудниками Центра к годовщине катастрофы, благодаря которому каждый из присутствующих на вечере памяти смог представить реальные масштабы этого бедствия.

В музыкальной части вечера приняли участие лауреат международных конкурсов Украинская народная хоровая капелла под руководством начальника отдела информации и диаспоры Центра Виктории Скопенко. Прозвучали «Отче наш» Николая Леонтовича из «Литургии Иоанна Златоустого», «Плачут березы» и «Гимн добру» на музыку Александра Билаша и стихи Бориса Олийныка.

Лауреаты международных конкурсов Валерия Есауленко и Наталья Жукова исполнили «Сонату для флейты и фортепиано» Сергея Прокофьева. Прозвучала также песня «Журавка» Александра Билаша на слова Василия Ефимовича в исполнении студентки Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского Светланы Коробковой. Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Маргарита Брындина.

Присутствующие на вечере почтили погибших участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС минутой молчания и зажгли поминальные свечи.

Вечная память героям-чернобыльцам…

Текст: Юрий Безкровный

Фото: Анна Демина

DSC02874  DSC02875 DSC02877  DSC02887 DSC02908 DSC02921DSC03048 DSC02946  DSC02977 DSC02990DSC02947 DSC03009 DSC03014 DSC03027