Новини Опубліковано 17.03.21

ХІХ Всеросійський конкурс на краще читання поетичних творів Тараса Шевченка серед дітей та молоді

ШевченкоШановні друзі!

Запрошуємо Вас взяти участь у ХІХ Всеросійському конкурсі на краще читання поетичних творів Тараса Шевченка серед дітей та молоді.

Відбірковий тур Конкурсу проходитиме безпосередньо за місцем проживання учасників.

Фінальний тур відбудеться 27 березня в Національному культурному центрі України у м. Москві.

До участі в конкурсі запрошуються учні українських недільних шкіл, середніх загальноосвітніх навчальних закладів, студенти вузів, молодь із регіонів Росії.

Конкурсанти діляться на п`ять вікових категорій:

- І група – 3-6 років;

- ІІ група – 7-12 років;

- ІІІ група – 13-16 років;

- IV група – 17-22 роки;

- V група – 23-35 років.

Учасники віком понад 35 років мають можливість представити поетичний твір Тараса Шевченка поза конкурсною програмою, надіславши заявку на участь.

У 2021 році виповнилося 150 років від дня народження видатної української поетеси Лесі України. У рамках Шевченківського конкурсу буде проведено Лесину літературну сторінку (поза конкурсною програмою) – запрошуємо Вас приєднуватися!

Заявки на участь потрібно надіслати до 25 березня на електронну адресу: ukrcenter_info@mail.ru

У заявці необхідно зазначити: прізвище, ім’я, по батькові учасника; дату народження; навчальний заклад (ПІБ директора/ректора та контактні дані); клас/курс; місцезнаходження навчального закладу (село, місто, область, край, республіка); назву твору Тараса Шевченка.

Мешканці інших регіонів Російської Федерації можуть взяти участь у конкурсі заочно, надіславши відеозапис виступу.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про ХІХ Всеросійський конкурс на краще читання поетичних творів Тараса Шевченка серед дітей та молоді

Мета конкурсу

Популяризація творчої спадщини геніального українського поета і художника Тараса Шевченка серед дітей та молоді.

Виховання у молодого покоління поваги до культурної спадщини України.

Порядок проведення конкурсу

Конкурс на краще читання поетичних творів Тараса Шевченка проводиться у першому кварталі 2021 року.

До участі в конкурсі запрошуються учні українських недільних шкіл, середніх загальноосвітніх навчальних закладів, студенти вузів, молодь із Москви та інших регіонів Росії.

Конкурсанти діляться на п`ять вікових категорій:

- І група – 3-6 років;

- ІІ група – 7-12 років;

- ІІІ група – 13-16 років;

- IV група – 17-22 роки;

- V група –23-35 років.

Учасники віком понад 35 років мають можливість представити поетичний твір Тараса Шевченка поза конкурсною програмою, надіславши заявку на участь.

У програмі конкурсанта має бути один цілісний твір Тараса Шевченка, написаний у віршованій формі (або єдина за змістом частина поетичного твору), який читається напам’ять мовою оригіналу. Також можуть бути представлені літературно-музичні композиції за творами Кобзаря тривалістю до 10 хвилин.

Читання творів, які представлялися на попередніх конкурсах, не допускається.

Конкурс має два тури:

1-й тур – відбірковий. Проходить безпосередньо за місцем проживання учасників. Переможці відбіркового туру отримують право на участь у фіналі конкурсу.

2-й тур – фінальний. Дата і місце проведення: 27 березня, Національний культурний центр України у м. Москві. Заявки для участі в конкурсі приймаються до 25 березня 2021 року.

Члени журі фінального туру Конкурсу призначаються з числа співробітників Національного культурного центру України у м. Москві та Посольства України в Російській Федерації, викладачів московських вищих навчальних закладів, представників українських громадських організацій Російської Федерації.

Порядок виступів конкурсантів у фінальному турі визначається жеребкуванням.

Якщо конкурсанти набрали однакову кількість балів, премії можуть бути розділені між ними за рішенням журі.

У винятковому порядку журі має право своїм рішенням передати премію з однієї вікової категорії до іншої.

Переможцям та учасникам Конкурсу передбачені грамоти та дипломи, грошові премії і пам’ятні сувеніри.

____________

ХІХ Всероссийский конкурс на лучшее чтение поэтических произведений Тараса Шевченко среди детей и молодежи

Уважаемые друзья!

Приглашаем Вас принять участие в XIX Всероссийском конкурсе на лучшее чтение поэтических произведений Тараса Шевченко среди детей и молодежи.

Отборочный тур конкурса будет проходить непосредственно по месту жительства участников.

Финальный тур состоится 5 марта в Национальном культурном центре Украины в г. Москве.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся украинских воскресных школ, средних общеобразовательных учебных заведений, студенты вузов, молодежь из Москвы и других регионов России.

Конкурсанты делятся на пять возрастных категорий:

- I группа – 3-6 лет;

- II группа – 7-12 лет;

- III группа – 13-16 лет;

- IV группа – 17-22 года;

- V группа – 23-35 лет.

Участники старше 35 лет могут представить поэтическое произведение Тараса Шевченко во внеконкурсной программе, отправив заявку на участие.

В 2021 году исполнилось 150 лет со дня рождения выдающейся украинской поэтессы Леси Украины. В рамках Шевченковского конкурса будет проводиться Лесина литературная страница (во внеконкурсной программе) – приглашаем Вас присоединяться!

Заявки на участие необходимо отправить до 25 марта на электронный адрес: ukrcenter_info@mail.ru

В заявке необходимо указать: фамилию, имя, отчество участника; дату рождения; учебное заведение (ФИО директора / ректора и контактные данные) класс / курс, местонахождение учебного заведения (село, город, область, край, республика) название произведения Тараса Шевченко.

Жители других регионов Российской Федерации могут принять участие в конкурсе заочно, отправив видеозапись выступления.

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о ХІХ Всероссийском конкурсе на лучшее чтение поэтических произведений Тараса Шевченко среди детей и молодежи

 

Цель конкурса

Популяризация творческого наследия гениального украинского поэта и художника Тараса Шевченко среди детей и молодежи.

Воспитание у молодого поколения уважения к культурному наследию Украины.

Порядок проведения конкурса

Конкурс на лучшее чтение поэтических произведений Тараса Шевченко проводится в первом квартале 2021 года.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся украинских воскресных школ, средних общеобразовательных учебных заведений, студенты вузов, творческая молодежь из регионов России.

Конкурсанты делятся на пять возрастных категорий:

- I группа – 3-6 лет;

- II группа – 7-12 лет;

- III группа – 13-16 лет;

- IV группа – 17-22 года;

- V группа – 23-35 лет.

Участники старше 35 лет могут представить поэтическое произведение Тараса Шевченко во внеконкурсной программе, отправив заявку на участие.

В программе конкурсанта должно быть одно целостное произведение Тараса Шевченко, написанное в стихотворной форме (или единственная по содержанию часть поэтического произведения), которое читается наизусть на языке оригинала. Также могут быть представлены литературно-музыкальные композиции по произведениям Кобзаря продолжительностью до 10 минут.

Чтение произведений, которые были представлены на предыдущих конкурсах, не допускается.

Конкурс проходит в два тура:

1-й тур – отборочный. Проходит непосредственно по месту жительства участников. Победители отборочного тура получают право на участие в финале конкурса.

2-й тур – финальный. Дата и место проведения: 27 марта, Национальный культурный центр Украины в г. Москве. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 марта 2021 года.

Члены жюри финального тура Конкурса назначаются из числа сотрудников Национального культурного центра Украины в г. Москве и Посольства Украины в Российской Федерации, преподавателей московских вузов, представителей украинских общественных организаций Российской Федерации.

Порядок выступлений конкурсантов в финальном туре определяется жеребьевкой.

Если два конкурсанта набрали одинаковое количество баллов, премии могут быть разделены между ними по решению жюри.

В исключительном случае жюри имеет право своим решением передать премию из одной возрастной категории в другую.

Победителям и участникам конкурса предусмотрены грамоты и дипломы, денежные премии и памятные сувениры.