Тарас Шевченко Опубліковано 25.01.13

“Коріння Шевченкового роду”

03960618 В Інформаційно-довідковій бібліотеці Національного культурного центру України в Москві з’явилося нове видання, присвячене 200-літньому ювілею Тараса Шевченка – “Коріня Шевченкового роду”.
Книга побачила світ у 2012 році у видавництві ТОВ “Алефа”. Ошатне оформлення та насиченість фотоматеріалами свідчать про те, що книга є подарунковою.
Автор “Коріння Шевченкового роду” – Микола Лисенко – праправнук Шевченка, який понад 30 років досліджував рід Кобзаря. Генеалогічна схема містить понад 1300 осіб, які мешкають в Україні, Росії, Прибалтиці, Австралії, США, Франції.
Книга складається з 17 розділів, серед яких, зокрема, коротка історична довідка про с. Шевченкове, описані роди Ярини Григорівни Бойко (Шевченко), Микити Григоровича Шевченка, Йосипа Григоровича Шевченка, Катерини Григорівни Красицької (Шевченко) та ін. Праця Миколи Лисенка – це приклад, як потрібно берегти пам’ять про своє коріння, свій родовід. Цінність книги підкреслюється підібраними фотоматеріалами, серед яких – давні родинні світлини. Робота відзначена Дипломом Всеукраїнського конкурсу “У нас одне коріння”. Книга буде цікавою як для науковців, так і для шанувальників творчого і життєвого шляху Тараса Шевченка.
Подаємо уривок з авторської передмови до цього видання.
Враховуючи те, що вивченню родичiв Шевченка придiлялось недостатньо уваги, а нинi це питання не досліжує жоден iнститут, музей, заклад, вирішив сам взятися за перо.
Мета видання цiєї книги – зберегти віомості про моїх пращурiв, передати цi знання наступним поколiнням нащадкiв. Важливим завданням вважаю також наочним прикладом заохотити iнших, щоб вони не полiнувалися в суєті повсякденних клопотiв i справ зберегти пам’ять про своїх предкiв.
Нехай то буде систематизовано i записано на паперi, компакт-диску, зафiксовано на фото-, вiдеоплiвцi чи в цифровому форматi. Мушу зауважити, що нахил до записування спогадiв i цiкавiсть до власного родоводу виявилися досить давно у багатьох моїх родичiв Шевченкiв. Безпосереднiм поштовхом до початку цiєї роботи були зустрiчi з моїм троюрiдним братом Відоменком Олександром Андрониковичем, який сказав, що якщо ми не дослiдимо i не напишемо, то ніхто бiльш цього не зробить. Ця робота, як на мене, матиме значення i для родини, i для держави в цiлому, бо допоможе підростаючому поколiнню назавжди усвідомити: ми – господарi на українській землi.
84837309