ХІХ Всеросійський конкурс на краще читання поетичних творів Тараса Шевченка серед дітей та молоді

Шевченко

ХІХ Всеросійський конкурс на краще читання поетичних творів Тараса Шевченка серед дітей та молоді

Шановні друзі!

Запрошуємо Вас взяти участь у ХІХ Всеросійському конкурсі на краще читання поетичних творів Тараса Шевченка серед дітей та молоді.

Відбірковий тур Конкурсу проходитиме безпосередньо за місцем проживання учасників.

Фінальний тур відбудеться 27 березня в Національному культурному центрі України у м. Москві.

До участі в конкурсі запрошуються учні українських недільних шкіл, середніх загальноосвітніх навчальних закладів, студенти вузів, молодь із регіонів Росії.

Конкурсанти діляться на п`ять вікових категорій:

- І група – 3-6 років;

- ІІ група – 7-12 років;

- ІІІ група – 13-16 років;

- IV група – 17-22 роки;

- V група – 23-35 років.

Учасники віком понад 35 років мають можливість представити поетичний твір Тараса Шевченка поза конкурсною програмою, надіславши заявку на участь.

У 2021 році виповнилося 150 років від дня народження видатної української поетеси Лесі України. У рамках Шевченківського конкурсу буде проведено Лесину літературну сторінку (поза конкурсною програмою) – запрошуємо Вас приєднуватися!

Заявки на участь потрібно надіслати до 25 березня на електронну адресу: ukrcenter_info@mail.ru

У заявці необхідно зазначити: прізвище, ім’я, по батькові учасника; дату народження; навчальний заклад (ПІБ директора/ректора та контактні дані); клас/курс; місцезнаходження навчального закладу (село, місто, область, край, республіка); назву твору Тараса Шевченка.


 

ПОЛОЖЕННЯ

про ХІХ Всеросійський конкурс на краще читання поетичних творів Тараса Шевченка серед дітей та молоді

Мета конкурсу

Популяризація творчої спадщини геніального українського поета і художника Тараса Шевченка серед дітей та молоді.

Виховання у молодого покоління поваги до культурної спадщини України.

Порядок проведення конкурсу

Конкурс на краще читання поетичних творів Тараса Шевченка проводиться у першому кварталі 2021 року.

До участі в конкурсі запрошуються учні українських недільних шкіл, середніх загальноосвітніх навчальних закладів, студенти вузів, молодь із Москви та інших регіонів Росії.

Конкурсанти діляться на п`ять вікових категорій:

- І група – 3-6 років;

- ІІ група – 7-12 років;

- ІІІ група – 13-16 років;

- IV група – 17-22 роки;

- V група –23-35 років.

Учасники віком понад 35 років мають можливість представити поетичний твір Тараса Шевченка поза конкурсною програмою, надіславши заявку на участь.

У програмі конкурсанта має бути один цілісний твір Тараса Шевченка, написаний у віршованій формі (або єдина за змістом частина поетичного твору), який читається напам’ять мовою оригіналу. Також можуть бути представлені літературно-музичні композиції за творами Кобзаря тривалістю до 10 хвилин.

Читання творів, які представлялися на попередніх конкурсах, не допускається.

Конкурс має два тури:

1-й тур – відбірковий. Проходить безпосередньо за місцем проживання учасників. Переможці відбіркового туру отримують право на участь у фіналі конкурсу.

2-й тур – фінальний. Дата і місце проведення: 27 березня, Національний культурний центр України у м. Москві. Заявки для участі в конкурсі приймаються до 25 березня 2021 року.

Члени журі фінального туру Конкурсу призначаються з числа співробітників Національного культурного центру України у м. Москві та Посольства України в Російській Федерації, викладачів московських вищих навчальних закладів, представників українських громадських організацій Російської Федерації.

Порядок виступів конкурсантів у фінальному турі визначається жеребкуванням.

Якщо конкурсанти набрали однакову кількість балів, премії можуть бути розділені між ними за рішенням журі.

У винятковому порядку журі має право своїм рішенням передати премію з однієї вікової категорії до іншої.

Переможцям та учасникам Конкурсу передбачені грамоти та дипломи, грошові премії і пам’ятні сувеніри.

____________

ХІХ Всероссийский конкурс на лучшее чтение поэтических произведений Тараса Шевченко среди детей и молодежи

Уважаемые друзья!

Приглашаем Вас принять участие в XIX Всероссийском конкурсе на лучшее чтение поэтических произведений Тараса Шевченко среди детей и молодежи.

Отборочный тур конкурса будет проходить непосредственно по месту жительства участников.

Финальный тур состоится 27 марта в Национальном культурном центре Украины в г. Москве.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся украинских воскресных школ, средних общеобразовательных учебных заведений, студенты вузов, молодежь из Москвы и других регионов России.

Конкурсанты делятся на пять возрастных категорий:

- I группа – 3-6 лет;

- II группа – 7-12 лет;

- III группа – 13-16 лет;

- IV группа – 17-22 года;

- V группа – 23-35 лет.

Участники старше 35 лет могут представить поэтическое произведение Тараса Шевченко во внеконкурсной программе, отправив заявку на участие.

В 2021 году исполнилось 150 лет со дня рождения выдающейся украинской поэтессы Леси Украины. В рамках Шевченковского конкурса будет проводиться Лесина литературная страница (во внеконкурсной программе) – приглашаем Вас присоединяться!

Заявки на участие необходимо отправить до 25 марта на электронный адрес: ukrcenter_info@mail.ru

В заявке необходимо указать: фамилию, имя, отчество участника; дату рождения; учебное заведение (ФИО директора / ректора и контактные данные) класс / курс, местонахождение учебного заведения (село, город, область, край, республика) название произведения Тараса Шевченко.

  

ПОЛОЖЕНИЕ

о ХІХ Всероссийском конкурсе на лучшее чтение поэтических произведений Тараса Шевченко среди детей и молодежи

 

Цель конкурса

Популяризация творческого наследия гениального украинского поэта и художника Тараса Шевченко среди детей и молодежи.

Воспитание у молодого поколения уважения к культурному наследию Украины.

Порядок проведения конкурса

Конкурс на лучшее чтение поэтических произведений Тараса Шевченко проводится в первом квартале 2021 года.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся украинских воскресных школ, средних общеобразовательных учебных заведений, студенты вузов, творческая молодежь из регионов России и других стран (кроме Украины).

Конкурсанты делятся на пять возрастных категорий:

- I группа – 3-6 лет;

- II группа – 7-12 лет;

- III группа – 13-16 лет;

- IV группа – 17-22 года;

- V группа – 23-35 лет.

Участники старше 35 лет могут представить поэтическое произведение Тараса Шевченко во внеконкурсной программе, отправив заявку на участие.

В программе конкурсанта должно быть одно целостное произведение Тараса Шевченко, написанное в стихотворной форме (или единственная по содержанию часть поэтического произведения), которое читается наизусть на языке оригинала. Также могут быть представлены литературно-музыкальные композиции по произведениям Кобзаря продолжительностью до 10 минут.

Чтение произведений, которые были представлены на предыдущих конкурсах, не допускается.

Конкурс проходит в два тура:

1-й тур – отборочный. Проходит непосредственно по месту жительства участников. Победители отборочного тура получают право на участие в финале конкурса.

2-й тур – финальный. Дата и место проведения: 27 марта, Национальный культурный центр Украины в г. Москве. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 марта 2021 года.

Члены жюри финального тура Конкурса назначаются из числа сотрудников Национального культурного центра Украины в г. Москве и Посольства Украины в Российской Федерации, преподавателей московских вузов, представителей украинских общественных организаций Российской Федерации.

Порядок выступлений конкурсантов в финальном туре определяется жеребьевкой.

Если два конкурсанта набрали одинаковое количество баллов, премии могут быть разделены между ними по решению жюри.

В исключительном случае жюри имеет право своим решением передать премию из одной возрастной категории в другую.

Победителям и участникам конкурса предусмотрены грамоты и дипломы, денежные премии и памятные сувениры.